Od léta nové firemní SSL certifikáty bez položky OU [Organization Unit]

Na základě hlasování CA/Browser fóra SC47v2 (Sunset subject:organizationalUnitName) bude v SSL certifikátech od 1. září 2022 ukončena podpora pole Organizační jednotka (OU). CA Sectigo tuto podporu ukončí již od 1. července a vložení bude zajištěno pouze na požadavek.

Důvodem rozhodnutí byl stav, kdy nedošlo ke konsensu pro způsob validace pole „subject:organizationalUnitName“. Jedná se totiž o interní údaj společnosti, který postrádá důvěryhodné externí informační zdroje pro použití certifikační autoritou. V důsledku toho nelze data pole organizační jednotky ověřit a může obsahovat téměř jakýkoli text, který se zákazník rozhodl vložit. Odstranění pole tento problém eliminuje.

Tato změna se dotkne všech veřejných SSL/TLS certifikátů s rozšířenou validací (EV) a OV (Organizational Validation) a také CODE certifikátů.
Od léta nebude doplňovat pole [OV] také certifikační autorita Certum.