HR aplikace YSoft Clerbo je dostupná na Microsoft Azure Marketplace

Přední poskytovatel firemních digital office řešení Y Soft Corporation dnes oznámil dostupnost online aplikace YSoft Clerbo, platformy pro automatizovaný preboarding a onboarding zaměstnanců, na online tržišti Microsoft Azure Marketplace. Organizacím se tak urychlí vyřízení personální agendy a dosáhnou díky technologii výrazných úspor u procesů přijímání zaměstnanců do firem.

YSoft Clerbo je cloudová aplikace poskytovaná jako služba (Software As A Service – SaaS)
postavená na cloudové technologii společnosti Microsoft (Azure). HR manažerům se tak zjednoduší přístup k nástroji pro adaptaci nových zaměstnanců, stejně jako Clerbo zpříjemní zaměstnancům příchod do neznámého prostředí nové firmy.

Cloudový nástroj Clerbo slouží organizacím jako vzdělávací platforma a průvodce životem v novém zaměstnání. Pomáhá společnostem efektivně maximalizovat míru retence zaměstnanců a nováčkům zjednodušuje první kroky v nové roli. Aplikace tak prohlubuje vztah firmy se zaměstnanci již od prvních krůčků vzájemné komunikace po úspěšném průběhu náborového řízení.

Rostoucí význam digitálního obchodu

Z průzkumu „State of the Cloud 2021“ vyplývá, že se digitální kanály a cloudová tržiště stanou přirozenou součástí důležitých obchodních operací organizací a firem. Bude přes ně realizováno přes 80 % všech obchodních transakcí a interakcí, díky cloudové technologii se o polovinu zrychlí všechny obchodní procesy a v součtu budou celkové příjmy z digitálního obchodu přesahovat 3 miliardy amerických dolarů.

Tvůrce upgradované aplikace YSoft Clerbo vedla ke vstupu na digitální tržiště Microsoft hlavně řada výhod, které digitální kanály a cloudová tržiště nabízejí a činí z nich přirozenou volbu pro moderní organizace. „Online tržiště Azure pro naše klienty představuje moderní způsob nákupu, využívající technologie k zefektivnění a urychlení celého nákupního procesu. To nejen šetří čas, ale také snižuje možnost lidské chyby,“ uvedl Viktor Kulhavý, Customer Success Consultant projektu YSoft Clerbo.

Marketplace také poskytuje zázemí pro bezproblémové možnosti hledání, vyzkoušení nástroje až po jeho finální koupi pro vaši firmu. „Tento uživatelsky přívětivý přístup umožňuje zákazníkům snadno najít produkty nebo služby, které potřebují, vyzkoušet je a provést nákup, a to vše na stejné platformě,“ vysvětluje Viktor Kulhavý.

Jaroslav Bělehrad, HR Director Y Softu, také zdůraznil vlastnost online tržiští, kdy podnikům poskytují přístup ke globálnímu ekosystému aplikací napříč různými cloudy, technologiemi a průmyslovými odvětvími. „Rozsáhlá síť umožňuje podnikům využívat širokou škálu zdrojů a schopností, čímž zvyšuje jejich provozní efektivitu a konkurenční výhodu. A konečně, digitální kanály a cloudová tržiště mohou výrazně snížit např. náklady na správu smluv v odděleních nákupu. Automatizací těchto procesů mohou podniky snížit administrativní náklady a zaměřit své zdroje na hlavní obchodní činnosti,“ popisuje Jaroslav Bělehrad z Y Softu.

Vztah firma – zaměstnanec začíná před nástupem do firmy

Přístup do aplikace Clerbo získá každý nováček v organizaci ještě před nástupem do práce.
V průvodci nástupem do firmy najde přehled důležitých informací o společnosti a pohodlně odbaví nezbytnou administrativu. Navíc dostane upozornění na důležité termíny a připomínky toho, co zbývá zařídit (např. školení BOZP, vstupní lékařská prohlídka, podpis smluv, převzetí klíčů, techniky, vstupních karet aj.).

Průvodce si konkrétní firma, která si aplikaci Clerbo pořídí, vždy nastaví na míru nejen každému novému zaměstnanci, ale i jednotlivým pracovním pozicím. Po nástupu má nováček k dispozici souhrn toho, která školení již absolvoval a co ho čeká dál. Aby se lépe zorientoval, obsahuje aplikace všechny důležité odkazy na jednom místě. Clerbo také průběžně oznamuje důležité novinky. K informacím v průvodci se zaměstnanec navíc může kdykoliv vrátit a díky mobilnímu přístupu je má vždy po ruce. Manažeři pak v Clerbu vidí, v jaké fázi nástupu se nováčci právě nachází. Mohou se tak aktivně podílet na procesu adaptace svých nových zaměstnanců.

Aplikace zároveň výrazně zjednodušuje sběr souhlasů s vnitřními předpisy. Zbytečné papírování nahradí jedno online kliknutí.

Zákazníci oceňují intuitivní ovládání a rychlost přechodu na nové flexibilní řešení

Zkušenosti s nasazením mají již některé firmy, např. IKEA Česká republika a Autocont. V rámci zpětné vazby klienti oceňují, že automatizace nástupního workflow prostřednictvím aplikace YSoft Clerbo (www.ysoft-clerbo.com) šetří až polovinu času, který HR administrátor stráví s jedním nástupem. Navíc eliminuje rutinní manuální úkony a umožňuje nástupní proces jednoduše škálovat s tím, jak organizace roste.

„Hledali jsme flexibilní a intuitivní platformu s možností rychlého nasazení, která by byla přívětivá pro zaměstnance i správce systému a pomohla nám automatizovat celou fázi pre-boardingu. Po úvodním vyzkoušení aplikace jsme se pustili do migrace původního pre-boardingového obsahu do Clerba a dohodli se na přizpůsobení vizuální podoby centrálního prostředí dle našeho design manuálu. Řešení nyní používáme ve skupině Autocont i některých dalších společnostech v rámci Aricoma Group a v roce 2023 plánujeme nasazení i v dalších firmách ve skupině,“ sdílela zkušenost s nasazením aplikace Clerbo Lucie Poláková, HR Business Partner společnosti Autocont.