Code Signing certifikáty pro vývojáře

Projekt SSLmentor nabízí vývojářům Code Signing Certifikáty od společností Comodo, Thawte a Symantec, které jsou nutnou součástí zabezpečení distribucí aplikací přes internet.

Code Signing Certifikáty jsou SSL/TLS certifikáty pro podpis kódu jsou určeny pro vývojáře a společnosti k podepisování jejich aplikací a kódu. Při stahování aplikací z internetu uživatel nemá jistotu, zda se jedná o původní kód. Díky podepsání aplikace na straně vývojáře, který je prověřený certifikační autoritou, má uživatel jistotu, že aplikace je původní a nedošlo ke změně kódu. Je tedy potvrzena integrita obsahu, v opačném případě by byl software označen za nedůvěryhodný. Code Signing Certifikát obsahuje i identifikaci společnosti díky firemnímu ověření (OV). Zákazník si tak může ověřit, že software skutečně pochází od vydavatele, který jej podepsal.

Code Signing certifikát zajistí, aby aplikace byly důvěryhodné a nezobrazovaly varovné zprávy, které povedou k nižším počtům instalací a nedůvěryhodnosti.

Code Signing Certifikáty

Code Signing Certifikáty zajišťují 2 základní pilíře bezpečnosti – zabezpečení + důvěru a také podporují distribuci SW.

Zabezpečení aplikace

Code Signing Certifikát udržuje integritu kódu a zabraňuje zneužití názvu společnosti k šíření padělaného software či k úpravě kódu.

Důvěra zákazníků

Podepsaný software chrání zákazníky před malwarem a jinými škodlivými hrozbami. Zvýšená důvěra podporuje lepší vnímání aplikace uživateli.

Podpora distribuce

Podepsané aplikace pomáhají zvyšovat počty stahování a výnosy z prodeje. Vyšší důvěra pomáhá rozšiřovat distribuční kanály pro software.

O společnosti Web security s.r.o.

Společnost Web security s.r.o. se zaměřuje na internetovou bezpečnost. Je známá projektem SSLmentor, který nabízí SSL certifikáty pro zabezpečení internetové komunikace od světových certifikačních autorit. Cílem projektu je zajistit zákazníkům získání SSL certifikátu, poskytovat kvalitní a automatizované služby a to vše za velmi výhodné ceny, které může zákazníkům nabídnout díky přímému partnerství s certifikačními autoritami.Kompletní přehled SSL certifikátů značek jako Comodo, Certum, Symantec, Thawte, RapidSSL nebo Geotrust naleznete na stránkách projektu SSLmentor.