Microsoft převezme GitHub za 7,5 miliardy USD

Společnost Microsoft Corp. v pondělí oznámila, že dosáhla dohody o akvizici společnosti GitHub, přední světové platformy pro vývoj softwaru, kde se učí více než 28 milionů vývojářů, sdílí poznatky a spolupracuje na vytváření budoucnosti. Společně tyto dvě společnosti umožní vývojářům dosáhnout více v každé fázi vývoje životního cyklu, urychlit podnikové využití služby GitHub a nabídnout vývojářské nástroje a služby Microsoftu novým uživatelům.

„Microsoft je především vývojářskou společností a spojením sil s platformou GitHub posilujeme náš závazek ke svobodě, otevřenosti a inovacím vývojářů,“ říká Satya Nadella, generální ředitel společnosti Microsoft. „Uvědomujeme si zodpovědnost vůči komunitě, kterou přebíráme s touto dohodou, a uděláme vše, co je v našich silách, abychom všem vývojářům pomáhali budovat, inovovat a řešit nejnaléhavější úkoly na světě.“

Podle podmínek této dohody získá společnost Microsoft společnost GitHub za 7,5 miliardy dolarů v akciích společnosti Microsoft. S výhradou obvyklých uzavíracích podmínek a dokončení regulačního přezkumu se ukončení akvizice předpokládá do konce tohoto kalendářního roku.

Platforma GitHub si udrží svůj charakter vývojářské společnosti a bude fungovat nezávisle, aby poskytovala otevřenou platformu pro všechny vývojáře ve všech průmyslových odvětvích. Vývojáři budou i nadále moci využívat pro své projekty programovací jazyky, nástroje a operační systémy podle svého výběru – a stále budou moci využít svůj kód na libovolný operační systém, jakýkoli cloud a libovolné zařízení.

Viceprezident společnosti Microsoft Nat Friedman, zakladatel vývojové platformy Xamarin a veterán open source, převezme roli generálního ředitele společnosti GitHub. Současný generální ředitel společnosti GitHub Chris Wanstrath se stane technickým pracovníkem společnosti Microsoft, bude podléhat výkonnému viceprezidentovi Scottovi Guthriemu a rozvíjet strategické iniciativy v oblasti softwaru.

„Jsem nesmírně hrdý na to, čeho společnost GitHub a naše komunita dosáhly v uplynulém desetiletí, a nemohu se dočkat toho, co je před námi. Budoucnost vývoje softwaru je optimistická a jsem nadšen, že jsme se spojili se společností Microsoft, abychom toho dosáhli,“ řekl Wanstrath. „Jejich zaměření na vývojáře dokonale odpovídá našemu zaměření a jejich rozsah, nástroje a globální cloud odehrají obrovskou roli v tom, aby byla platforma GitHub ještě cennější pro vývojáře z celého světa.“

Dnes se každá společnost stává softwarovou společností a vývojáři jsou v centru digitální transformace; řídí obchodní procesy a funkce v rámci organizací od zákaznického servisu a lidských zdrojů až po marketing a IT. A rozhodnutí, který tito vývojáři učiní, bude stále více ovlivňovat tvorbu a růst hodnot ve všech průmyslových odvětvích. Společnost GitHub je domovem moderních vývojářů a světově nejoblíbenější destinací pro open source projekty a inovace softwaru. Tato platforma obsluhuje rostoucí síť vývojářů v téměř každé zemi, což představuje více než 1,5 milionu společností v oblasti zdravotnictví, výroby, technologie, finančních služeb, maloobchodu a dalších.

Společnost Microsoft očekává, že po ukončení transakce budou finanční údaje společnosti GitHub zveřejňovány v rámci segmentu Intelligent Cloud. Společnost Microsoft očekává, že akvizice bude akceptovat provozní výnosy ve fiskálním roce 2020 bez obecně uznávaných účetních zásad (non-GAAP) a bude mít minimální zředění, ve výši méně než 1 procento na výnosy na akcii ve fiskálních letech 2019 a 2020 na bázi non-GAAP, na základě očekávaného časového rámce uzavření transakce. Účetnictví non-GAAP vylučuje očekávaný dopad úprav nákupního účetnictví, jakož i integraci a transakční náklady. U přírůstkových zpětných odkupů akcií, které nedosahují nedávného historického čtvrtletního tempa společnosti Microsoft, se očekává, že budou vykompenzovány vyplacením akcií během šesti měsíců po uzavření transakce. Společnost Microsoft k nákupu použije část zbývajících 30 miliard USD z jejího aktuálního oprávnění na zpětné nákupy akcií.

Další informace budou k dispozici po ukončení akvizice.

O společnosti GitHub

GitHub je vývojářská společnost. Usnadňujeme vývojářům být vývojáři: spolupracovat, řešit náročné problémy, vytvářet nejdůležitější technologie na světě. Podporujeme společnou komunitu, která se může spojit – jako jednotlivci a týmy – s cílem vytvořit budoucnost softwaru a prorazit ve světě

O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (Nasdaq „MSFT“ @microsoft) umožňuje digitální transformaci pro éru inteligentního cloudu a inteligentní převahy. Jejím posláním je podporovat každou osobu a každou organizaci na této planetě, aby dosáhla výš.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, kterými jsou jakékoli předpovědi, projekce nebo jiná prohlášení o budoucích událostech na základě současných očekávání a předpokladů, které jsou předmětem rizik a nejistot. Potenciální rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné to, že očekávané finanční a jiné výhody plynoucí z transakce s platformou GitHub nemusí být realizovány, a to i kvůli: riziku, že transakce nebude dokončena včas nebo vůbec; nebo z důvodu jakýchkoli omezení uložených regulačními orgány; dopadu akvizice na vývojovou komunitu a podnikové zákazníky společnosti GitHub; míru, do jaké dosahujeme očekávaných finančních cílů a cílů odkupování; vlivu změn v managementu a organizačních změn na podnikání společnosti GitHub; dopadu na zaměstnance společnosti GitHub a schopnost udržet klíčový personál; efektivitě při integraci platformy GitHub a operacích spojených s obchodní činností společnosti Microsoft; a naší schopnosti realizovat naše širší strategické a provozní cíle. Skutečné výsledky se mohou výrazně lišit od výhledových prohlášení z důvodu těchto a dalších rizik a nejistot našeho podnikání, které jsou popsány v našich žádostech podaných u Komise pro cenné papíry (SEC), včetně formulářů 10-K a 10-Q. Výhledová prohlášení jsou platná pouze k datu, kdy jsou vytvořena. Čtenáři jsou upozorněni, aby se nadměrně nespoléhali na výhledová prohlášení, a společnost Microsoft nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci jakékoli výhledového prohlášení, které by přizpůsobilo prohlášení skutečným výsledkům nebo změnám v očekávání společnosti.