Více firem používá elektronický podpisu v e-mailech

Řada firem si dnes uvědomuje, že je nutné co nejvíce zajistit na internetu bezpečnost. Webové stránky jsou díky SSL certifikátům dostupné pouze přes šifrovanou HTTPS komunikaci. Od zavedení GDPR se začíná mnohem více používat elektronické podepisování e-mailů a jeho šifrování.

Elektronický podpis

Elektronický podpis je nástroj pro identifikaci a autentizaci v prostředí internetu a nahrazuje klasický vlastnoruční podpis. V České republice existuje zákon o elektronickém podpisu a z jeho hlediska je elektronický podpis definován jako údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.

Abychom mohli použít elektronický podpis k podepsání e-mailu nebo třeba PDF dokumentu potřebujeme důvěryhodný Osobní certifikát, který vydává certifikační autoritou. Vystavení certifikátu probíhá na po ověření existence e-mailu, případně žadatele nebo firmy podle typu objednaného certifikátu.

Podepsání dokumentů a e-mailů

Elektronický podpis umožňuje podepsání e-mailové komunikace. S certifikátem je možné podepisovat důležité dokumenty, zamčít je proti změně. Lze podepisovat dokumenty PDF, MS Office, OpenOffice ale i další soubory, pokud to aplikace umožňují.

Podepsaný e-mail, dokument zajistí nemožnost změny obsahu! Jakékoliv změny nebo úpravy způsobí neplatnost e-mailu či dokumentu.

Šifrování e-mailů

Pomocí certifikátu můžeme zašifrovat e-mail tak, aby jej nikdo po cestě na internetu nemohl přečíst.

Autorizace uživatele

Pomocí certifikátu je možné provádět vysoce bezpečné ověření uživatele pro přístup do administrace místo vkládání přihlašovacího jména a hesla.

Kde získat elektronický podpis?

Osobní certifikát pro elektronický podpis vydávají certifikační autority. Mezi ty české patří PostSignum, která vydává i kvalifikovaný certifikát pro komunikaci se státní správou. Hodí se tedy pro podepisování daňových přiznání nebo při komunikaci s úřady. Důvěryhodné komerční osobní certifikáty vydává také autorita Sectigo (dříve autorita Comodo) a ty jsou vhodné pro podepisování e-mailů, PDF souborů atd. Osobní certifikáty od certifikační autority Sectigo získáte na projektu SSLmentor.cz nabízející také SSL certifikáty pro zabezpečení webových stránek od světových autorit jako Geotrust, Thawte, RapidSSL nebo Sectigo.