Společnost Strike Social začne přijímat kryptoměnu Dash

Strike Social — 17. nejrychleji rostoucí soukromá společnost ve Spojených státech č. 17, podle žebříčku společností Inc. 500 – s potěšením oznamuje zařazení kryptoměny Dash jako způsobu platby za digitální reklamní kampaně.

Společnost Strike Social má výsostnou čest být největší společností pro optimalizaci inzerce v YouTube, přičemž polovina jejích příjmů pochází z Facebooku a dalších digitálních reklamních platforem, jako jsou Amazon, DoubleClick, Snap, Twitter, LinkedIn a Instagram. Společnost Strike Social provádí transakce ve 14 různých měnách s nuceným oběhem, které mají přístup do 40 zemí mimo USA.

„Je těžké vyjádřit, jak je pro firmy pracovně náročné, problematické a nákladné provádět přeshraniční transakce v měnách s nuceným oběhem,“ říká Patrick McKenna, předseda a spoluzakladatel společnosti Strike Social. „Náklady na řízení globální operace ve vašich vlastních účetních a finančních odděleních jsou vysoké a ve většině případů musíte v každé zemi najmout místní daňové specialisty, aby vám pomohli dodržovat zákony související s bankovnictvím.“

K založení čtyř samostatných zahraničních dceřiných společností a vytvoření 10 různých tradičních bankovních vztahů v osmi zemích vedla čtyřletá cesta společnosti Strike Social. Přesto se společnosti nepodařilo zajistit několik významných ekonomik, jako např. Brazílie a Indie.

„Přidání kryptoměny Dash pro platby nás dostane do zbytku světa a díky zanedbatelným transakčním poplatkům je to pro nás a pro naše zákazníky výhra,“ dodává pan McKenna.

Očekává se, že celosvětové výdaje na digitální reklamy dosáhnou v příštím roce 269 miliard USD a do roku 2020 částky 335 miliard USD. „Celou tuto částku přijmeme v měně Dash, pokud to bude nutné,“ dodal pan McKenna.

O společnosti Strike Social

Společnost Strike Social využívá sílu umělé inteligence k tomu, aby vedla k nejlepším výsledkům mediální reklamy pro YouTube a sociální média. Prostřednictvím softwaru a služeb pro nákup médií společnost Strike Social denně celosvětově spravuje více než 15 000 kampaní pro přední světové agentury a značky včetně Beats, Xbox, Honda, Mattel a KFC. Společnost Strike Social má pro globální operace sídlo v Chicagu. Další informace naleznete na stránkách strikesocial.com.