Konference Cyber Security 2018

Kybernetická bezpečnost pod tlakem moderního ICT a legislativy: Tradiční konference zaměřená na nejrychleji se rozvíjející oblasti kybernetické bezpečnosti. Rozebírá aktuální trendy, nejnovější hrozby, možné dopady na byznys a efektivní způsoby ochrany.

Termín konference: 15. 2. 2018
Místo konání: Praha 1, Hotel Ambassador – Zlatá husa

Hlavní tematické okruhy

  • Nové poznatky z příprav na legislativní změny a jejich dopad na ochranu dat v českých organizacích a jejich spolupráci s externími poskytovateli služeb.
  • Přehled nových kybernetických hrozeb a čerstvých incidentů u nás i ve světě odhalí, jak včas snížit možná rizika a jak se poučit z chyb jiných.
  • Jak efektivně řídit zabezpečení mizejícího perimetru s co nejnižšími náklady a úsilím.
  • Co mají zaměstnanci na svých mobilních zařízeních a jak to ochránit.
  • Jak zajistit zabezpečený cloud, virtualizovanou infrastrukturu a distribuovaná prostředí.
  • Prevence a ochrana vs. detekce a reakce na incident: Role a důležitost analytických nástrojů, UI, SIEM a šifrování.
  • Od DevOPS k DevSecOPS.

Témata doprovodí vybrané bezpečnostní technologie, které se umí přizpůsobit měnícím se požadavkům organizací i stavu jejich IT infrastruktury.
Více na eventworld.cz.