Zlato se opět dostává do módy

Žijeme ve světě, který se vyznačuje svou obrovskou dynamikou. Vidíme, jak se dnešní globální svět vyvíjí neustále kupředu a propojení světa je patrné na každém kroku. Technický pokrok dělá svět stále menším. Vývoj s sebou nenese jen pozitivní věci, ale přináší také řadu negativ. Neustále se zvyšující nároky na životní prostředí, zdroje, pracovní podmínky, bydlení, ekonomiku atd. Světové ekonomiky jsou na sebe úzce napojeny ve všech směrech a stačí tedy málo a může dojít k zhroucení celého systému, nejen toho finančního a následky pak pocítí bohužel všichni. „Dá se říci, že dnešní svět je jako domeček z karet, kdy stačí málo a zhroutí se celý systém,“ říká investiční poradce ZLATAKY.CZ, Ing. Jakub Petruška.

Vzpomeňme si na Velkou hospodářkou krizi ve dvacátých letech minulého století a na nedávnou finanční krizi, která se z USA rozšířila do celého světa, jako určitá forma globální nákazy. Krize za sebou zanechaly nedozírné ekonomické následky. Bohužel ponaučení se nekonalo a vidíme stále větší a větší problémy. Problémy, které nejen že přetrvávají z dob minulých a kumulují se, ale také se objevují další nové. Nedochází tedy k jejich úbytku a řešení, naopak narůstají.

„Je všeobecně známo, že zlato a další drahé kovy mají primární funkci uchovatele hodnoty a jsou bezpečným přístavem v dobách nejistých,“ tvrdí Ing. Petruška ze společnosti ZLATAKY.CZ.

V dnešním globálním světě, kde na nás číhá nespočet problémů a rizik, by měly být kovy základní součástí každého investorského portfolia. Je potřeba diverzifikovat a je zřejmé, že ne vše by mělo být uloženo do drahých kovů a jak se říká, ne vše vsázet na jednu kartu. Dnes vidíme, že se ekonomikám daří, nezaměstnanost je na nejnižších historických úrovních, HDP dosahuje pěkných výsledků, akciové trhy rostou atd. Příležitostí na zhodnocování majetku je dnes mnoho. Nicméně tato fáze růstu a blahobytu bohužel někdy zase skončí a je potřeba na to myslet, snažit se část majetku ochránit před případnými a nečekanými problémy.

Můžeme říci, že tím pravým místem pro uchování hodnoty a ochrany proti negativním vlivům jsou drahé kovy. Je patrné, že se zlato opět stále více dostává do módy. Stačí se podívat na poslední vývoj. V roce 2015 jsme zažívali propad až k hranici téměř 1 000 USD za unci, pak přišel rok 2016, který přinesl nárůst přes 8 %, následně rok 2017 s nárůstem přes 13 % a je pravděpodobné, že tento nový býčí trend bude i nadále pokračovat. Ještě kolem půlky prosince 2017 jsme byli u úrovně 1 240 USD za unci, dnes aktuálně kolem 1 330 USD. Nárůsty v počátečních letech nového růstového trendu se mohou zdát menší, ale další roky pravděpodobně přinesou mnohem vyšší růst. Ano, někdo může podotknout, že nám Čechům zlato nic nepřináší a růst nikde. Bohužel po skončení intervencí ČNB a po posílení naší koruny se cena snížila a zůstává i přes dolarový růst, na nižších úrovních. Nicméně je to příležitost pro doplnění případného portfolia a je potřeba mít na paměti, že prioritní funkce je ochrana bohatství, nikoliv ziskovost.

Vlastnictví zlata

Vlastnictví zlata bylo vždy doporučováno jako součást dobře diverzifikovaného portfolia. Investoři se však zlatu trošku vyhýbali a to kvůli třem hlavním, nicméně mylným představám, včetně názoru, že zlato je jen „katastrofální“ aktivum, jehož výkon je nepřímo spojen s výkonem tradičních finančních aktiv a rostoucí krátkodobé úrokové sazby jsou pro cenu zlata špatné. V loňském roce však byly všechny tyto tři mylné představy rozptýleny. Cena žlutého kovu zaznamenala dvojciferný zisk navzdory rostoucím americkým sazbám, rostoucímu akciovému trhu a příznivému finančnímu prostředí.

Myšlenka na vlastnictví zlata se u investorů jeví jako stále atraktivnější, jelikož se USA topí (a dá se říci, že se už utopily) v dluzích. Rovněž oslabující dolar a zhoršující se fiskální situace v USA jsou všeobecně dobrou zprávou pro zlato. K tomu je potřeba zahrnout geopolitické napětí, zadlužování celého světa, rizika finančních trhů atd. Problémů a rizik je dnes nespočet. Myslím si, že žlutý kov bude stále více a více nabírat na síle a další zisky v následujících letech budou mnohem vyšší.