Fakulta informačních technologií ČVUT slaví 10 výročí založení

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) si v červenci připomíná již deset let od svého založení. FIT vznikla v roce 2009 a za tu dobu urazila velký kus cesty. Letos tak slaví jednu dekádu intenzivního vzdělávání a vědeckých výsledků.

Fakulta informačních technologií vznikla na ČVUT v Praze, kde se technika učí již přes 310 let. Trvalo to rok a půl od myšlenky založit novou fakultu, než se 1. července 2009 stala FIT osmou fakultou ČVUT v Praze. Současný děkan doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., k desátému jubileu s úsměvem uvádí: „Co se preferencí informatiků týče, není pro ně desítková soustava ideální, ale výročí naší fakulty v sobě spojuje 1 a 0, což je z hlediska historie více než symbolické.“

Nápad na samostatnou fakultu věnující se čistě informatice se zrodil v hlavě prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., tou dobou vedoucího Katedry počítačů na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Coby otec myšlenky se nevzdal svého snu na založení nové perspektivní fakulty, v jejímž čele stál coby první děkan. Jak sám říká: „Těch deset let uteklo jako voda a ničeho nelituji.“

U příležitosti oslav desátého výročí založení fakulty se dne 6. června 2019 konalo slavnostní setkání a udílení medailí v Betlémské kapli těm, kteří se zasloužili o vznik a rozvoj FIT, a velkou měrou tak přispěli k podobě fakulty tak, jak ji známe dnes. Většina z těchto lidí působí na fakultě dodnes. Jedním z nich je i prof. Tvrdík, který fakultě popřál k jejímu jubileu následujícími slovy: „Přeji FIT, aby byla stále lepší a lepší. Aby plnila svou roli dobře a přitahovala pracovité lidi, kteří dělají svou práci rádi, protože to má smysl.“

Mezi 20 oceněnými byli jak akademici a vedoucí kateder, tak i administrativní pracovníci a zástupci studijního oddělení. Rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., udělil profesoru Pavlu Tvrdíkovi zlatou Felberovu medaili za pedagogickou a vědeckou činnost trvalých hodnot. Rektor dále udělil Medaili ČVUT II. stupně Ing. Ivanu Halaškovi za významné zásluhy o rozvoj ČVUT.

FIT ČVUT v současné době vede doc. Marcel Jiřina, jehož cílem při přebírání fakulty bylo navázat na perfektní práci svého předchůdce prof. Pavla Tvrdíka. Sám k tomu dodává: „Byl bych rád, aby FIT byla magnetem pro lidi, kteří sdílí nadšení pro informatiku. Fakulta by měla být přirozenou autoritou a nositelkou hodnot. Chceme chránit to, co je pro nás nejdůležitější, a to je svoboda v akademické, kulturní, společenské a etické sféře.“

Za deset let svého působení se FIT ČVUT stala centrem moderních informačních technologií. Svým studentům nabízí jedinečné zázemí, které jde ruku v ruce s aktuálními trendy v oblasti informatiky. Pro kvalitní výzkum a výuku FIT disponuje 18 laboratořemi se špičkovým vybavením a zaštiťuje 8 výzkumných skupin. Fakulta organizuje nebo spolupořádá mezinárodní vědecké konference a intenzivně spolupracuje s významnými českými i zahraničními společnostmi a průmyslem. Pro zájemce o studium fakulta dvakrát ročně připravuje Den otevřených dveří. Pro nadšené středoškoláky navíc pořádá v průběhu roku akce a soutěže. Mezi nimi nabízí také jedinečný kurz programování Introduction to Computer Science, který díky lektorům ze Stanfordské univerzity umožní studentům středních škol vyzkoušet si studium na jedné z nejprestižnějších vysokých škol světa. Zprostředkováním studia na spřátelených zahraničních univerzitách umožňuje fakulta studentům zdokonalit se v oboru a získat další rozměr v zájmové oblasti. Vstřícný přístup fakulty zde naleznou také zahraniční studenti.