Česká republika chce zavést digitální daň ve výši 7 %

Ministerstvo financí do konce května předloží návrh podoby digitální daně a Česká republika se tak zařadí mezi rostoucí počet ekonomik, které aktivně řeší nerovnováhu mezi společnostmi vykonávajícími svoji činnost na bázi tradičních obchodních modelů a společnostmi, které podnikají v rámci zcela nových obchodních modelů digitální ekonomiky. Digitální daň se bude vztahovat na vybrané internetové služby, zejména reklamu, poskytovanou na území České republiky společnostmi s globálním obratem nad 750 mil. EUR.

„Digitální daň se bude vztahovat na nejvýznamnější globální hráče a reaguje na dosavadní neúspěch jednání o řešení na úrovni EU a pomalý postup v případě globálního řešení v OECD. Diskuze není o tom, zda toto zdanění zavádět, ale od kdy, v jaké podobě a v jaké výši. Česká republika se zařadí mezi země, které odpověď na tyto otázky nalezly. Vysíláme tím jasný politický signál směrem k urychlení spolupráce na mezinárodní úrovni,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Zákon o dani z vybraných internetových služeb zavede 7 % daň na umisťování cílené reklamy na digitální rozhraní společnostmi se stanoveným globálním obratem. Jedná se o takzvaný DST model digitální daně, který kromě zdanění této cílené reklamy počítá také se zdaněním prodeje dat shromážděných o uživatelích těchto digitálních rozhraní, a také se zdaněním využívání mnohostranných digitálních rozhraní.

Podle konzervativního odhadu bude předpokládaný roční výnos digitální daně do státního rozpočtu okolo 5 mld. Kč. Účinnost zákona se bude odvíjet od legislativního procesu, předpokládaný start digitální daně v České republice je v polovině roku 2020.

Ministerstvo financí v současnosti návrh finalizuje, jeho součástí bude také stanovení minimálního obratu těchto společností na území České republiky, aby se daň vztahovala skutečně na ty giganty, kteří na českém trhu aktivně působí.