Skupina Erste Group zavádí jednotný přístup k API všech svých dceřiných bank.

Erste Group Bank AG se rozhodla nabídnout jednotný přístup k rozhraním pro programování aplikací (API) svých dceřiných bank ve střední a východní Evropě. První v nabídce Erste Group budou API, která umožňují využití služeb a rolí předepsaných ustanoveními směrnice o platebních službách 2 (PSD2). Portál Erste Developer (http://developers.erstegroup.com) slouží jako centrální přístupová platforma pro API Erste Group. Třetím stranám poskytuje dokumentaci, přístup k API a možnosti testovat prostřednictvím „sandboxu“. Od půlky května 2019 se na portálu Erste Developer zaregistrovalo více než 120 organizací a na základě dat a služeb, které platforma nabízí, bylo vytvořeno 25 API řešení.

Cílem Erste Group je co nejdříve rozšířit svou nabídku na portálu Erste Developer o takzvaná „prémiová API“ v rámci svého širšího závazku zpřístupnit výhody PSD2 a otevřeného bankovnictví více než 16 milionům svých zákazníků v regionu CEE. Nabídkou konsolidovaného přístupu ke svým API Erste Group zajišťuje nejen poskytovatelům – třetím stranám (TPP) – ale také svým zákazníkům snadný přístup k bankovním údajům v rámci konzistentního přístupu v celé skupině.

Česká bankovní dcera Erste Group, Česká spořitelna, byla první v rámci bankovní skupiny, která nabídla live přístup k API, a to od počátku roku 2018. V současnosti je k API České spořitelny připojeno 184 firemních zákazníků a 64 z nich již API využívá pro své komerční potřeby nebo pro potřeby svých zákazníků.

Spořitelna také začala využívat PSD2 API ostatních bank ke spuštění prvního multibankingového platebního tlačítka na českém trhu. Kliknutím na platební tlačítko u internetových obchodů umožní lidem zaplatit za transakci ze svého internetového bankovnictví bez ohledu na to, u jaké banky mají otevřený účet. Službu Platba z účtu je nyní dostupná klientům České spořitelny a také Air Bank, ČSOB, Raiffeisenbank a Moneta Money Bank.

„K platebnímu tlačítku Platba z účtu jsme připojili již čtyři banky a předpokládáme, že do konce roku bude možné přes Platbu z účtu realizovat internetové platby z většiny velkých a středně velkých bank na českém trhu,“ uvádí Martin Medek, šéf Otevřeného bankovnictví České spořitelny.