Nová verze Datovky od CZ.NIC vydána

Laboratoře CZ.NIC vydaly novou verzi aplikace Datovka (4.12.0). Novinkami tohoto vydání jsou například možnost zažádat o výpis bodového hodnocení z centrálního registru řidičů nebo funkce umožňující zálohování uložených zpráv a jejich obnovení ze zálohy.

Mezi vylepšení patří také zvýšení limitu velikosti příloh na 50 MB. Byly také přidány ikony ovládacích prvků ve vyšším rozlišení a opraveny některé chyby.

Nové vlastnosti

 • Pokud se datové zprávy v aplikaci ukládají do jednotlivých databázových souborů podle roku dodání, tak se při spuštění aplikace načtou jen databáze se zprávami mladšími 90 dnů. Ostatní soubory jsou načítány dle potřeby.
 • Z datových schránek (převážně fyzických osob) lze zasílat elektronická podání s požadavky na služby Ministerstva vnitra a Správy základních registrů.
 • Přidány funkce pro zálohování a obnovení lokálně uložených davových zpráv.

Vylepšení

 • Zvýšen limit velikosti příloh na 50 MB. Uživatel je přesto upozorněn, že překročil 20 MB. Limit byl zvýšen, protože některé schránky dovolují přijímat zprávy do 50 MB.
 • Přidány ikony ovládacích prvků ve vyšším rozlišení.
 • Přidán popis typu zprávy do dialogu s obsahem zprávy.
 • Uživatel je dotázán, zda si přeje přerušit nahrávání dokumentu do spisové služby, v případě, kdy vyprší délka spojení.
 • Zrychleno vykreslování ikon v seznamu zpráv a účtů.
 • Obsah hlaviček tabulek je zarovnán doleva, stejně jako obsah sloupců.
 • Při přidávání příloh při tvorbě datové zprávy jsou zvýrazňovány položky obsahující přípony, které nejsou uvedeny v Provozním řádu ISDS.

Opravy chyb

 • Opraven problém, kdy se zobrazoval obsah nesprávné zprávy v případě, že byl změněn výběr zprávy v době, kdy byla na pozadí stahována další zpráva.
 • Přidán chybějící certifikát PostSignum Qualified CA 3-TSA potřebný k ověření nejnovějších časových razítek.

Vydaná verze Datovka 4.12.0 je opět podepsána CODE Signing certifikátem zajišťujícím integritu stahovaného kódu a také potvrzení vydavatele CZ.NIC.