Investoři očekávají v následujících dvou letech boom v evropských datových centrech

Ze zveřejněného průzkumu advokátní kanceláře DLA Piper vyplývá, že drtivá většina dotázaných investorů (92 %) očekává navýšení celkové hodnoty investic do infrastruktury evropských datových center v následujících 24 měsících.

  • Hodnota investic do evropských datových center v příštích 24 měsících vzroste
  • Rok 2018 byl, co se týče investic do evropských datových center, rekordní, v 2019 by přitom tyto částky měly být ještě vyšší
  • Na trh s infrastrukturou pro datová centra měla výrazně negativní dopad nejistota spojená s Brexitem

Data z reportu získaná společností Acuris potvrzují, že k výraznému nárůstu investic došlo již v první polovině roku 2019. Jen v období prvního pololetí dosáhly investice do datových center 1 miliardy eur, což můžeme srovnat s rokem 2018, kdy celková hodnota investic za celý rok dosáhla 1,5 miliardy eur.

Úroveň investic do datových center v Evropě byla ovlivněna i nejistotou okolo Brexitu. Všichni respondenti se shodli na tom, že Brexit má na tuto infrastrukturu negativní dopad, a to již od června 2016, přičemž 56 % dotázaných investorů hodnotí tento negativní dopad jako „významný“. Přetrvávající slabost britské libry na druhou stranu způsobuje, že aktiva Spojeného království v očích investorů v Eurozóně působí jako výhodná koupě.

V čím dál propojenějším světě a s neustále se zvyšující potřebou úschovy dat, respondenti očekávají také navýšení nájemného těch center, které mají k dispozici nadstandardní technologie. Třetina z nich předpokládá, že se nájmy zvýší nejméně o 10 %.

Většina dotázaných se shodla na tom, že zemí, která v následujících 24 měsících zaznamená největší nárůst investic do projektů datových center, bude Německo. Investoři dále očekávají, že výrazný přísun investic do tohoto odvětví zaznamená Spojené království, následováno Nizozemskem a Francií.

„Investice do evropských datových center nedávno prudce vzrostly, transakční hodnoty přitom dosáhly nového maxima. Čísla za první pololetí roku 2019 navíc naznačují, že by mohl být v dohledu další rekordní rok. I přes svá rizika jsou tak datová centra atraktivní pro mnoho investorů,” komentuje zjištění z průzkumu Martin Nelson-Jones, partner DLA Piper a vedoucí sektoru infrastruktury v regionech EMEA (Evropy, Blízkého východu a Afriky) a Asie.

Miroslav Dubovský, Country Managing Partner pražské kanceláře DLA Piper dodává: „Co činí datová centra v očích investorů tak atraktivní? Ekonomické parametry těchto investic samozřejmě napomáhají. Zatímco investice do datových center mohou ve srovnání s jinými typy infrastrukturních projektů představovat vyšší míru rizika, poptávka po tzv. „big datech“, cloud computingu, umělé inteligenci a internetu věcí významně roste. Z makro pohledu tyto technologie vedou k výrazně zvýšené poptávce po datových a digitálních službách. Zájem je tak následně vyšší i pokud jde o budovy a zařízení, která je zprostředkovávají.”

Report s názvem European Data Centre Investment Outlook: Opportunities and Risks in the Months Ahead vydala advokátní kancelář DLA Piper ve spolupráci se společností Acuris.