Dvanáctý ročník konference IT Service managementu

Ve dnech 18. a 19. ledna 2018 se uskutečnil dvanáctý ročník největší české odborné konference uživatelů a dodavatelů v oblasti IT Service managementu pod názvem „Jak bojovat s temnou stranou IT?“ v hotelu Ambassador, Zlatá Husa. Celkové množství téměř 300 účastníků potvrdilo, že zájem odborníků o sdílení znalostí mezi soukromým sektorem a státní správou je veliký. Pořadateli letošního ročníku byli zapsaný spolek itSMF Czech Republic a CACIO, Česká asociace manažerů informačních technologií.

V letošním roce účastníky konference nejvíce zaujala přednáška pana Paula Wilkinsona z GamingWorks, s názvem „ABC (Attitude,Behaviour, Culture) of ICT – nejhorší přístupy tzv. opak Best Practice“. Přednášející si zde kladl otázku, zda ledovec ABC potápí iniciativy ITSM? Proč v IT organizacích nedosáhneme 70% očekávané hodnoty? Právě kvůli ABC – Postojům (Attitude), chování (behavior) a kultuře (culture). V tomto vystoupení bylo probráno deset nejčastějších důvodů od více než 4000 organizací a ukázány kritické faktory úspěchu, protože se stále rostoucím významem IT si nemůžeme dovolit selhání.

Druhou nejlépe hodnocenou přednáškou byl vstup pana Jiřího Skály z GuideVision s názvem „Agile vs Waterfall rok poté“, která řešila problematické prvky kombinace metod Agile a Waterfall. Oba výstupy následovala těstě přednáška Martiny Holubcové z Manchester Metropolitan University, UK „Jak (ne)měřit spokojenost našich zákazníků, když poskytujeme IT služby interně“, odpovídající na otázky: Co se vlastně snažíme měřit, proč, a jak s těmito daty jako interní dodavatelé máme nakládat, abychom dodali kvalitní služby a skutečnou hodnotu pro celou organizaci?

Blok přednášek GDPR

Velmi pozitivně byl hodnocen blok přednášek GDPR, kterým konference reflektuje platnost chystaného nařízení EU, které vstupuje v účinnost už 25. května 2018 a přináší další posun v ochraně osobních údajů.

„Těší nás, že konference splnila pro 94% účastníků jejich očekávání a ohodnotili ji jako přínosnou. Toto číslo značí nejen stabilní úroveň našich akcí v oboru ITSM, ale také to, že čas a úsilí, které vynakládáme na jejich organizaci, jsou smysluplně vynaložené prostředky. Velké díky patří všem, co se na letošní akci podíleli, přednášejícím a partnerům,“ konstatuje Patrik Šolc, předseda itSMF CZ.