Czechitas – Digitální akademie v Ostravě

Ostravská pobočka společnosti Devoteam navázala úzkou spolupráci s organizací Czechitas, která vzdělává ženy a děti v informačních technologiích. Partnerství má dvě roviny. Devoteam poskytuje Czechitas finance i lektory.

Účastnice se mohou těšit na odborné konzultace Jakuba Luptovce, vedoucího konzultanta Devoteamu a jednoho z mentorů Digitální akademie. Jakub bude provázet mentorským programem, pomáhat se zpracováním závěrečných projektů či při výuce v roli kouče. V rámci své expertizy také představí cloudovou platformu ServiceNow a její funkcionality.

„Jako pobočka se momentálně snažíme uspokojit požadavky našich zákazníků v oblasti jejich cloudových řešení, a proto je pro nás partnerství s organizací Czechitas velmi důležité, a to nejen kvůli budoucí spolupráci s absolventkami, ale také proto, že jako firma přispíváme k lepšímu uplatnění žen na pracovním trhu,“ uvádí Jakub Hýl, vedoucí ostravské pobočky Devoteamu.

Celá iniciativa je tak ve vzájemném souladu s vizí české centrály francouzské společnosti Devoteam, která se cestou lokálního projektového partnerství rozhodla podpořit tříměsíční intenzivní vzdělávací kurz Digitální akademie: Testování. V současné době se vedení expandující pobočky zaměřuje na akceleraci digitálního trhu a intenzivně nabírá nové zaměstnance v Moravskoslezském kraji.

„Věřím, že firma Devoteam inspiruje naše účastnice k tomu, aby se nebály vstoupit do světa IT. V rámci Digitální akademie naše studentky absolvují i online exkurzi do kanceláří této společnosti. Do Devoteamu nastoupila začátkem roku jedna z našich absolventek a tak doufáme, že k ní další přibudou,“ uzavírá Mária Falterová, vedoucí ostravské pobočky Czechitas.

Digitální akademie: Testování

Digitální akademie je semestrální intenzivní kurz. Hlavním cílem kurzu je získání znalostí a dovedností mimo jiné i v oblasti softwarového testování, které jde ruku v ruce s celkovou vizí neziskové organizace. Z dlouhodobých statistik Digitální akademie najde své uplatnění v IT více než polovina absolventek.