Cisco Webex vylepšuje bezpečnou výuku na dálku

Studenti, učitelé, rodiče a vedení škol mají za sebou první měsíc školního roku a všichni se zabývají otázkou, jak zajistit bezpečnou výuku v nové realitě. Společnost Cisco představila řešení Webex Classrooms postavené na vysoce zabezpečené platformě Cisco, jehož smyslem je pomoci školám a studentům zvládnout specifické nároky hybridního vzdělávání, kdy část žáků a studentů zasedne v lavicích a část se bude vzdělávat distančně.

Cisco Webex Classrooms zprostředkovává bezpečnou a přirozenou komunikaci mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. Nabízí virtuální učebny, kde může probíhat výuka na dálku, studenti mají k dispozici rozvrh hodin a plán učiva, učitelé mohou poskytovat virtuální konzultační hodiny apod. Studenti mohou také jednoduše komunikovat mezi sebou a mají přístup ke studijním materiálům, zapojit se mohou i rodiče ve formě virtuálních třídních schůzek a konzultací s kantory.

Platformu Webex Meetings obohatilo Cisco o mnoho nových funkcí pro vzdělávání, které pomohou učitelům, studentům, rodičům a školnímu IT zvládnout nový přístup k výuce.

Hlavní novinky:

• Školy vstoupily do školního roku 2020/2021 a již dnes je zřejmé, že budoucnost vzdělávání bud mít podobu směsice prezenčního a dálkového vyučování.
• Nový systém Cisco Webex Classrooms, který spolupracuje se řešeními Webex for Education, vychází vstříc specifickým potřebám všech, kteří se účastní či podílí na vzdělávání na dálku – vyučujících, studentů, rodičů a pracovníků IT.
• Nová propojení se Schoology a dalšími předními systémy pro řízení výuky (LMS) umožňují studentům a kantorům bezpečně pracovat v důvěrně známém prostředí.

Pro vyučující

Do Webex Meetings byly přidány nové funkce a nástroje, aby se kantoři lépe soustředili na vzdělávání svých studentů. S těmito funkcemi může vyučující:
• Zamknout dveře virtuální učebny. Virtuální třídu je možné automaticky zamykat, aby mohli vstoupit pouze přihlášení uživatelé a studenti. Pravidla si nastaví učitel sám – hosté čekají v předsálí, dokud je nevpustí dovnitř, nebo se nemohou připojit vůbec.
• Vnést do své virtuální třídy větší dynamiku. V pracovních skupinkách se studenti lépe učí. Studenty je možné rozdělit do samostatných skupinek, kde mohou soustředěně pracovat na svém zadání, sdílet materiály a společně řešit problémy. Kantor monitoruje skupinky a připojuje se k nim podle potřeby nebo posílá hromadné zprávy s důležitými novými informacemi či upozorňuje na blížící se konec této části vyučování.
• Zajistit pořádek ve třídě. Funkce nuceného ztlumení zvuku umožňuje eliminovat rušivé vlivy a mít virtuální třídu lépe pod kontrolou. Studenti, kteří se hlásí, se přesunou v seznamu nahoru, takže vám neunikne žádný dotaz. Díky funkci společného vedení výuky vám může asistent pomoct zvládnout výuku ve více třídách současně.
• Oživit výuku. Pomocí zařízení Webex může učitel optimalizovat způsob výuky pro všechny zúčastněné. Stoupnout si, posadit se, procházet třídou – zařízení Webex je vybavené funkcí sledování vyučujícího, která ho udržuje v záběru, takže se může přirozeně pohybovat po učebně. Vzdáleně připojení studenti budou díky tomu lépe zapojeni do dění a snáze udrží pozornost.

Pro studenty

Studenti se nejlépe učí v prostředí, které je zajímavé, zábavné a usnadňuje jim vstřebávání nových poznatků. Proto s Webex Classrooms mohou:
• Učit se vlastním tempem. Nástroj Webex Assistant for Meetings umožňuje živý přepis výkladu, takže výuku může sledovat každý bez ohledu na svůj způsob učení. Zadání úkolů, důležité body a práce ve skupinkách se zaznamenávají spolu s úplným přepisem, takže je možné si je kdykoli zpětně procházet.
• Zůstat ve spojení se spolužáky. S Webex Teams mohou studenti textově komunikovat, sdílet materiály, společně tvořit, užívat white board a volat v rámci své studijní skupiny – to vše pomocí jedné aplikace, kdekoli a z jakéhokoli zařízení.
Pro rodiče
Rodiče hrají ve vzdělávání nesmírně důležitou úlohu. Webex Classrooms jim nabízí:
• Virtuální třídní schůzky. Webex Teams umožňuje vyučujícím jednoduše zakládat virtuální místnosti pro individuální setkání s rodiči, předávání informací o probíraném učivu a výsledcích, domácích úkolech, atd.
• Lepší způsob, jak organizovat domácí úkoly. Ten, kdo má na starost dohled nad domácími úkoly, si může pomocí nástroje Webex Assistant snadno zobrazit zápisky z vyučování a nejdůležitější body, může si dokonce přehrát celou hodinu, sledovat pokroky a případně poskytnout pomoc.

Pro IT

IT zajišťuje bezpečná prostředí pro výuku. Webex Classrooms myslí i na tuto oblast:
• Od základu jednoduché a bezpečné řešení. Webex podporuje přednastavené šablony pro výuku a bezpečnostní nastavení virtuálních učeben. Zakládání virtuálních tříd je díky tomu snazší a bezpečnější než kdy dříve.
• Spolupracuje s dalšími nástroji, které uživatelé již využívají. Webex Education Connector se hladce integruje se Schoology a dalšími systémy pro řízení výuky (LMS), jako je například Moodle, Canvas a další.