Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák spustili online klientskou zónu

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák (AKBSN) ve spolupráci s Praetor Systems a Wolters Kluwer jako první v České republice spouštějí novou online klientskou zónu. Jejím hlavním cílem je zvýšit uživatelský komfort pro klienty a současně zajistit maximální bezpečí dat chráněných státem uznanou mlčenlivostí.

„V celém segmentu právních služeb se zvyšuje snaha o zefektivnění práce a větší míru digitalizace dat. Elektronické předávání informací se stává standardem. Jsou ale značné rozdíly v zabezpečení dat dostupných online. Vnímáme, že tím nejpalčivějším způsobem je předávání dokumentů pomocí emailu,“ říká společník AKBSN, JUDr. Jiří Novák. „Existují i sofistikovanější způsoby sdílení dokumentů a vždy ale velmi záleží na tom, kde jsou fakticky data uchovávána a kdo všechno k nim má přístup. Pro nás je bezpečnost dat klientů na prvním místě, a proto v naší advokátní praxi přicházíme s moderním a bezpečnějším řešením,“ dodává.

Nová klientská zóna vyvinutá ve spolupráci se společností Praetor Systems a Wolters Kluwer nabízí klientům maximální komfort v přístupu ke klientským dokumentům a podkladům, ale umožňuje jim také dokumenty nahrát a přehledné sledování finančních nákladů služeb a jednoduchou úhradu faktur pomocí online platební brány. V systému mohou být uloženy dokumenty týkající se řízení, termínů a lhůt, korespondence se soudy a dalšími státními orgány, ale i faktury za služby. Klient tak má přehled o celém případu a všechny informace si kdykoli snadno dohledá na jednom místě. „Citlivost dat, která nám byla v klientských věcech svěřena, vnímáme velmi silně, a proto jsme při přípravě klientské zóny kladli pečlivý důraz na zabezpečení,“ pokračuje JUDr. Jiří Novák.

Svět se digitalizuje a spolu s ním se vyvíjí i svět práva. Klientská zóna je připravena na další rozvoj. „Postupně plánujeme zapojit do celého procesu klienty, kteří o to budou stát, a uvítáme nápady na zlepšení, které vyplynou z praxe. Už nyní ale máme několik dalších nápadů, které se chystáme společně s Praetor Systems a Wolters Kluwer uvést v život,“ vypočítává další plány JUDr. Novák.