Dokonalejší ochrana proti hrozbám

Společnost Hillstone Networks, přední poskytovatel řešení pro zabezpečení sítí, dnes oznámila, že navázala spolupráci s firmou Array Networks, která poskytuje platformy síťových funkcí. V rámci společného cíle, se společnost Hillstone připojila k rozšiřujícímu se ekosystému technologií třetích stran společnosti Array, které byly testovány a jsou kompatibilní se sériemi AVX.

Firewall CloudEdge společnosti Hillstone poskytuje stejně odolnou nabídku bezpečnostních funkcí, které nabízí firewally příští generace s doporučením NSS Labs. Virtuální firewall CloudEdge identifikuje a zabraňuje potenciálním hrozbám souvisejícím s vysoce rizikovými aplikacemi a zároveň zajišťuje kontrolu nad aplikacemi, uživateli a skupinami uživatelů v rámci organizace. Kromě toho nabízí CloudEdge kompletní bezpečnostní funkce včetně identifikace a kontroly granulárních aplikací, prevence průniku, antivirové kontroly, obrany před útoky, filtrování URL, cloud sandbox (izolované prostředí, ve kterém jsou automaticky spouštěny podezřelé programy) a další.

Platforma AVX Series nabízí jedinečnou flexibilitu cloudu a virtualizace s garantovaným výkonem příslušejících zařízení. K platformě AVX může být připojeno až 32 síťových a zabezpečovacích virtuálních zařízení společnosti Array a třetích stran, redukuje potřebný prostor a náklady na energii. Zároveň umožňuje průběžné zapojování a zefektivnění vizualizace síťových funkcí (NFV).

Díky rozšíření platformy síťových funkcí AVX Series společnosti Array, zařízením pro doručování virtuálních aplikací a virtuálnímu zabezpečení privátních sítí SSL VPN, stejně jako firewallu CloudEdge NGFW společnosti Hillstone a dalším virtuálním zařízením třetích stran, mohou podniky a poskytovatelé služeb implementovat kompletní špičková řešení pro zabezpečení koncových bodů a datových center, stejně jako zajištění dostupnosti aplikací a výkonu. Síťové funkce jako například NGFW, ADC, SSL VPNs a další mohou být zapojené na virtuálních strojích různé velikosti podle potřebné zátěže a požadavků na průchodnost v daném prostředí. Kromě toho mohou být virtuální stroje zapojené v kombinovaných konfiguracích a řetězcích, aby byly vytvořeny velmi efektivní, agilní a bezpečné typologie.

„Společné řešení dvou průkopníků v oblasti sítí spojuje nejdůležitější rysy firewallů nové generace společnosti Hillstone s agilitou a výkonem platformy Array Networks. Výsledkem je komplexní virtuální řešení,“ řekl Lingling Zhang, senior viceprezident divize produktů a marketingu společnosti Hillstone Networks. „Společné řešení vychází vstříc nárokům našich zákazníků v oblasti bezpečnosti, rozšiřitelnosti a výkonu bez kompromisů.“

Hillstone CloudEdge podporuje hlavní hypervizorní technologie a platformy pro správu cloudu. Její automatické zapojení, zajištění organizace řetězce služeb, centralizovaná správa licencí a funkce Rest API, umožní uživatelům cloudu samoobslužný servis a správu přesně podle jejich potřeb, aniž by byli přerušováni administrátory.

„Spolupráce s firmou Hillstone Networks a certifikace firewallu CloudEdge pro zapojení v platformě AVX dále rozšiřuje možnosti pro organizace, které hledají konsolidovaná datová centra, flexibilitu a výběr a eliminují kompromisy mezi výkonem a agilitou,“ řekl James Kwon, ředitel managementu produktů společnosti Array Networks. „Firewall CloudEdge společnosti Hillstone je osvědčený produkt, který nabízí kompletní sadu možností firewallů příští generace. Spojení CloudEdge s platformou AVX společnosti Array a virtuálními zařízeními pro doručování aplikací (ADC) a zabezpečením virtuálních privátních sítí (SSL VPN), mohou organizace získat nebývalou flexibilitu v navrhování a implementaci těch nejlepších řešení, která přesně odpovídají jejich potřebám a požadavkům.“

O společnosti Hillstone Networks

Řešení Hillstone poskytují trvalou obranu proti hrozbám nejen na tradiční úrovni, ale také na úrovni vnitřní sítě až po jednotlivé virtuální počítače. Společnost Hillstone Networks založili v roce 2006 manažeři společností NetScreen, Cisco a Juniper. Hillstone Networks má více než 14 000 zákazníků po celém světě, včetně společností na seznamu Fortune 500, v odvětvích vysokých škol, finančních institucí a poskytovatelů služeb. Centrála Hillstone Networks v USA se nachází ve městě Santa Clara v Kalifornii. Další informace naleznete na adrese www.hillstonenet.com.

O společnosti Array Networks

Společnost Array Networks je společnost zaměřená na platformy pro síťové funkce, vývoj účelových systémů pro začleňování virtuálních aplikací, networking a zabezpečovací funkce s garantovaným výkonem. Společnost má centrálu v Silicon Valley a disponuje potenciálem rychlého růstu v oblastech vizualizace, cloudu a počítačových řešení zaměřených na software. Její produkty ověřilo více než 5000 zákazníků na celém světě a uznávají je přední analytici, podnikatelé, poskytovatelé služeb a partneři technologií příští generace, které přinášejí pružná řešení. Další informace naleznete na stránkách www.arraynetworks.com.