Cisco představuje novinky z oblasti bezpečnosti

Společnost Cisco oznámila na partnerském summitu v Las Vegas několik produktových novinek. Patří mezi ně Talos Incident Response – ucelený soubor aktivních a reaktivních služeb, které pomáhají připravit se na možný kybernetický útok, reagovat na něj a následně obnovit provoz. Dále sem patří inovace v portfoliu nástrojů pro spolupráci, které umožňují zintenzivnit a zrychlit transformaci pracovního prostředí. A nové produkty z rodiny Cisco Meraki tvořící jednoduchou, bezpečnou a inteligentní platformu pro budování a správu sítí pro digitální podniky.

Nové expertní bezpečnostní služby

Zákazníci se budou moci obrátit na službu Cisco Talos Incident Response, pokud budou potřebovat pomoc s reakcí na bezpečnostní incidenty. Tato služba je nyní součástí největší světové organizace pro výzkum bezpečnostních hrozeb Cisco Talos. Sloučením reakcí na incidenty s předplatným služeb od Talos se zlepšuje přístup zákazníků ke zpravodajství o hrozbách pro účely plánování reakce, bezpečnostních cvičení, zásahu v nouzových situacích a k rozšířené ochraně.

Společnost Cisco propojila svoji integrovanou bezpečnostní platformu s týmem expertů na vyšetřování počítačových útoků a vytvořila službu řízené detekce a reakce MDR (Managed Detection and Response). Služba MDR pomáhá zákazníkům vytěžit ze svých investic maximum, držet krok s nejnovějšími hrozbami a chránit rychle se zvětšující prostor pro útok v cloudu, sítích a na koncových bodech. Poskytuje jim nepřetržitý bezpečnostní monitoring a reakci, zkracuje detekční dobu a zrychluje neutralizaci hrozeb díky definovanému, konzistentnímu postupu vyšetřování se stanovenými prioritami s podporou výzkumu bezpečnostního týmu Cisco Talos.