České security firmy pronikají na vietnamský trh

Velvyslanectví ČR v Hanoji ve spolupráci se sdružením českých firem Network Security Monitoring Cluster (NSMC) uspořádalo ve dnech 14.-18.5.2018 již třetí podnikatelskou misi českých firem z oblasti kybernetické bezpečnosti do Vietnamu. Mise zahrnovala dva odborné semináře s názvem „Active Network Security 2018“ v Hanoji a Ho Či Minově Městě, jednání na vietnamském ministerstvu informací a telekomunikací, ministerstvu obrany, ministerstvu veřejné bezpečnosti, vládním výboru pro kryptografii, vojenské technické akademii a jednání se státním podnikem Vaxuco zajišťujícím zakázky pro ministerstvo obrany. Mise byla realizována formou projektu na podporu ekonomické diplomacie MZV ČR. Vytrvalá propagace českých technologií pro ochranu kyberprostoru ve Vietnamu začíná přinášet ovoce. Dvě české firmy z klastru NSMC, které se zúčastnily předchozích misí ve Vietnamu, získaly v tomto roce zakázky Ministerstva obrany VSR v objemu stovek tisíc EUR.

Ve dnech 14.-18.5.2018 se ve Vietnamu již potřetí představily české firmy z oblasti kybernetické bezpečnosti. Kromě vedení klastru NSMC se letošní podnikatelské mise zúčastnili zástupci firem Novicom, Flowmon Networks, OK Systems, Sodat Software a Corpus Solutions. České firmy měly možnost představit své produkty v rámci dvou odborných seminářů připravených ve spolupráci s odborem pro informační bezpečnost Ministerstva informací a telekomunikací VSR a dále pak v průběhu jednání s příslušnými vietnamskými státními institucemi, které mají na starosti obranu proti kybernetickým hrozbám. Zatímco v Hanoji byl seminář zaměřen zejména na potenciální klienty českých firem z řad státních institucí a velkých státních firem, v Ho Či Minově Městě se jednalo z větší části o privátní klientelu.

Vzhledem k tomu, že vietnamský parlament v současné době projednává nový zákon o kybernetické bezpečnosti, je toto téma ve Vietnamu mimořádně aktuální a semináře vzbudily poměrně velký ohlas všech relevantních partnerů a státních institucí, kterým nový zákon ukládá povinnosti při zavádění systémů kybernetické ochrany. Obou seminářů se dohromady zúčastnilo více než 200 zástupců vietnamských firem a státních úřadů. Semináře zahájil obchodní rada velvyslanectví ĆR v Hanoji, který ve svém úvodním projevu vyzdvihl vysokou úroveň českého ICT průmyslu, ze kterého se rekrutují firmy světového významu, zdůraznil rostoucí význam kybernetické bezpečnosti pro hladké fungování státních úřadů a velkých firem a vhodnost nabízených českých řešení pro vietnamský trh. Vrchní ředitel Sekce informační bezpečnosti Ministerstva informací a telekomunikací Nguyen Thanh Hai ve svém vystoupení ocenil dlouhodobou spolupráci s českými firmami a zejména pak sdílení českých zkušeností při přípravě nového vietnamského zákona o kybernetické bezpečnosti. Následně vystoupil ředitel klastru NSMC a jednotlivé firmy, které prezentovaly svá individuální bezpečnostní řešení i svou roli v rámci NSMC. Semináře byly zakončeny matchmakingovými schůzkami českých firem s vietnamskými partnery.

České firmy absolvovaly v průběhu podnikatelské mise také několik jednání na významných vietnamských státních úřadech. Na ministerstvu obrany proběhla jednání se zástupci Velitelství pro boj v kybernetickém prostoru. Na ministerstvu veřejné bezpečnosti českou delegaci přijal vrchní ředitel odboru kybernetické bezpečnostní politiky a na ministerstvu informací a telekomunikací ředitel Sekce informační bezpečnosti. Po jednání s vedením Vojenské technické akademie měly české firmy možnost prezentovat svá řešení také studentům a pedagogům této největší vietnamské vojenské školy v rámci interaktivního semináře zorganizovaného v prostorách vojenské akademie. Výsledkem jednání s vedením Vládního výboru pro kryptografii, který má na starosti certifikaci technologií v oblasti kybernetické bezpečnosti, byla dohoda na uskutečnění návštěvy zástupců vládního výboru v ČR.