Pět držitelů Nobelovy ceny za fyziku přijíždí do Prahy

Přední světoví fyzici budou od 15. do 20. července diskutovat v hotelu Pyramida na konferenci Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics (Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky) pořádané Fyzikálním ústavem AV ČR. Mezi účastníky bude i pět nositelů Nobelovy ceny – Theodor Hänsch, Gerard ‚t Hooft, Wolfgang Ketterle, William Phillips a Rainer Weiss. Tři z nich kromě odborných příspěvků přednesou popularizační, veřejnosti přístupné přednášky. Sympozia se zúčastní i legendární průkopník kvantové optiky a fyziky laserů Marlan Scully, jemuž je konference věnována.

Mezinárodní konference, kde vystoupí více než 160 špičkových odborníků, se bude zabývat nejnovějšími poznatky souvisejícími s chováním velmi malých systémů o velikosti desítek až stovek nanometrů. Systémy této velikosti jsou mimořádně zajímavé nejenom z hlediska základů kvantové fyziky, ale i z hlediska nanotechnologií a vývoje nových generací počítačů včetně tzv. kvantových počítačů. Studium těchto systémů je podstatné i pro další vývoj chemie a zejména biologie a medicíny, neboť hrají naprosto zásadní roli při chování biologických systémů na molekulární úrovni.

Přednášky, kterým porozumí veřejnost

Mezinárodní konference známá pod zkratkou FQMT se tradičně koná v české metropoli, letos již posedmé. Součástí konference budou i tři, pro širší veřejnost určené přednášky nositelů Nobelovy ceny, proslovené v angličtině. Po přednáškách budou následovat koncerty klasické hudby.
„Tradice pro veřejnost srozumitelných a atraktivních přednášek světově uznávaných odborníků je zejména v západním světě velmi silná. Akademie věd se k ní hlásí,“ říká předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, která spolu s prezidentem České republiky, předsedou Senátu Parlamentu České republiky, pražským primátorem a arcibiskupem pražským nad konferencí převzala záštitu.

Čestná ocenění předsedy Senátu a předsedkyně Akademie věd

Součástí konference bude i slavnostní udělení čestných ocenění. Předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera předá stříbrné pamětní medaile Wolfgangu Ketterlemu, Williamu Phillipsovi a Raineru Weissovi. Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová ocení čestnou medailí „De scientia et humanitate optime meritis“ Marlana Scullyho a čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách Theodora Hänsche.