Konference o budoucnosti městských policií v Olomouci

Největší setkání českých, slovenských a polských městských a obecních policií se uskuteční 3. – 5. dubna v Olomouci. Téměř dvě stě účastníků IV. Mezinárodní konference obecních policií zde bude na půdě pedagogické fakulty debatovat o bezpečném prostoru a měkkých cílech, legislativě, prevenci a edukaci a v neposlední řadě o trendech v moderních technologiích. Stěžejním tématem bude vize a budoucnost městských policií v České republice, na Slovensku a v Polsku.

IV. Mezinárodní konference obecních policií přitom není určena pouze pro zástupce obecních policií, ale setkávají se na ní a zkušenosti z oblasti bezpečnosti si vzájemně vyměňují i reprezentanti státní správy a samospráv, partnerských organizací, integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě i akademické sféry. „Na programu se podílí řada institucí, čímž se potvrzuje vzájemná provázanost témat a kooperace složek integrovaného záchranného systému, státní správy a samosprávy s obecními a městskými policiemi,“ podotýká Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s., která za organizací odborné konference stojí. Jak podotýká, řada městských policií tuto iniciativu očekává, protože olomouckou společnost považuje za lídra na trhu v oblasti poskytování informačních technologií právě pro obecní a městské policie.

Letos se mohou účastníci konference těšit na více jak dvě desítky vystoupení odborníků a hostů a to nejen z České republiky a Slovenska, ale také Polska. I proto bude celý program simultánně tlumočen. „Těší nás, že se nám daří oslovovat odborníky, kteří mají poutavé přednášky a mohou tak toto setkání velmi obohatit. Vyzdvihnout musím zejména spolupráci s policejním prezidiem české policie, které každoročně na konferenci vysílá řadu svých expertů, vyměňuje si zkušenosti se zástupci obecních policií a vnímá vzájemnou spolupráci jako nesmírně důležitou,“ podotýká Bednařík. Naráží tak na loňská slova tehdejšího českého policejního prezidenta generálmajora Tomáše Tuhého, který konferenci zahajoval a ve svém příspěvku poděkoval strážníkům za spolupráci a jejich nasazení „v první linii“ při zajišťování bezpečnosti. Ne jinak tomu bude jistě i letos – organizátoři pozvali českého i slovenského policejního prezidenta, svou účast již potvrdil český zástupce policie plukovník Jan Švejdar.

IV. Mezinárodní konference obecních policií se koná v Olomouci ve dnech 3. – 5. dubna 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ta je spoluorganizátorem spolu s právnickou fakultou, na jejíž půdě se konala konference vloni, a která letos kvůli rozsáhlé rekonstrukci nemá vhodné prostory. Konferenci se rozhodla podpořit řada subjektů a společností v roli partnerů konference. Také díky nim mohou organizátoři zajistit pro účastníky a hosty vystupující na konferenci nadstandardní komfort a připravit řadu zajímavých odborných přednášek, ale rovněž doprovodný program. Již tradičně konference začíná ve středu 3. dubna v podvečer neformální uvítací večeří „Vítáme Vás v Olomouci…“ spojenou s ochutnávkou regionálních potravin. Ve čtvrtek 4. dubna je po číši vína na závěr prvního konferenčního dne zajištěn tradiční kulturní program, tentokrát s názvem „Poklady a umění Olomouce“, na jehož realizaci se podílí Muzeum umění v Olomouci. A na závěr konference, v pátek 5. dubna, je pak pro zájemce připravena ve spolupráci s jedním z partnerů exkluzivní návštěva střelnice, kde si účastníci mohou vyzkoušet střelbu z různých typů zbraní a ucelený střelecko-taktický výcvikový program určený pro městské policie.

Bližší informace o konferenci jsou průběžně publikovány na www.fttech.org/konference2019.