CZ.NIC a policie čr budou i nadále společně bojovat proti nezákonnému obsahu na internetu

V rámci projektu Safer Internet Centrum (SIC), jehož garantem je sdružení CZ.NIC, byla s Policií České republiky uzavřena deklarace o spolupráci při provozu linky STOPonline.cz. Vzájemná spolupráce funguje od roku 2019 a společným zájmem je ochrana dětí a mládeže před trestnou činností s cílem minimalizovat výskyt dětské pornografie, kybergroomingu nebo nepatřičné dětské nahoty na Internetu na území České republiky.

Účelem deklarace je především prohloubení spolupráce mezi Policií České republiky, operátory linky STOPonline.cz a širokou veřejností, aby docházelo k efektivnímu shromažďování informací o aktivních odkazech na zjištěný nezákonný obsah a následnému řešení příslušnými orgány.

Za loňský rok bylo policii předáno k dalšímu prošetření 254 incidentů, které byly nahlášeny prostřednictvím formuláře horké linky STOPonline.cz. Operátoři linky nyní budou spolupracovat s kolegy z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, který spadá pod Policejní prezídium České republiky. V minulosti tuto agendu vykonávala Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování.

Celé znění deklarace o spolupráci je dostupné na stránkách sdružení, více informací o samotné lince STOPonline.cz je pak k dispozici na stránkách www.stoponline.cz, kde se také v případě potřeby nachází formulář pro hlášení nezákonného obsahu na Internetu.