Cisco Webex pro home office i práci z kanceláří

V reakci na pandemii společnost Cisco představila nové funkce v nástroji Webex. Ty mají za cíl zpříjemnit, zefektivnit a zabezpečit virtuální schůzky, které se staly v posledních měsících nejčastějším způsobem spolupráce.

„Využívání nástrojů pro vzdálenou komunikaci stále častěji přechází z režimu jednorázových debat na průběžnou spolupráci. Je tak potřeba, aby nástroje tento trend reflektovaly. Proto přicházíme s novými funkcemi, jejichž využití usnadní jak práci z domova, tak z prostředí kanceláří. Hybridní pracovní prostředí je totiž dalším trendem, který se začíná prosazovat,“ říká Ivan Sýkora, expert na technologie pro spolupráci ze společnosti Cisco.

K představeným inovacím patří:

  • Ukažte se tak, jak sami chcete. Během čekání ve virtuální lobby je možné přizpůsobit si svůj obraz. Náhled je nyní větší, takže uživatelé mohou zkontrolovat sebe i pozadí za sebou, To je případně možné zvolit i virtuální. Jejich nabídka je nyní rozšířena.
  • Žádné tápání v ovládání. V novém elegantním designu jsou ovládací prvky rozmístěné nejlogičtějším způsobem, aniž by překrývaly sdílený obsah nebo obraz kamery – a celé rozhraní se dokonce přizpůsobí velikosti obrazovky.
  • Přizpůsobte si systém podle svého. Systém se rozšířil o řadu nastavení pro individuální přizpůsobení. Nyní lze například ve Webexu nastavit skrývání účastníků bez videa.
  • Konec šumu v pozadí. Nově jsou zaintegrované technologie získané akvizicí BabbleLabs. Ty dokáží potlačit rušivé zvuky a naopak zvýraznit lidský hlas, takže přenos bude zcela zřetelný a srozumitelný.

Technologie, která pomůže s bezpečným návratem zaměstnanců na pracoviště

Při přípravách na návrat zaměstnanců na pracoviště se firmy musí zaměřit na optimalizaci prostoru, zajištění jeho sanitace a společenského odstupu a naplánovat, jak s novým uspořádáním a pravidly srozumitelně seznámit zaměstnance. Společnost Cisco zákazníkům poskytuje data a nástroje, které jim návrat do kanceláří usnadní.

Konkrétně se jedná o tyto novinky:
Ještě více senzorů prostředí v zařízeních Webex. Společnost Cisco je průkopníkem využití senzorů v zařízeních pro spolupráci jako zdroje důležitých údajů o prostředí. Ať už pro uživatele, podnikové IT nebo specialisty na pracovní prostředí, kteří pomáhají zajistit bezpečí a komfort na pracovišti. Již dříve Cisco představilo senzory, které detekují hladinu hluku v pozadí a počet osob v daném prostoru. Význam těchto snímačů a dat, která shromažďují, v dnešní době ještě stoupl, protože dokážou zjistit, které místnosti jsou nedostatečně využité nebo kde se vyskytne příliš vysoký počet osob. Další senzory budou nyní shromažďovat údaje o teplotě, vlhkosti, kvalitě vzduchu a hladině osvětlení v místnosti. Navíc je nyní funkce počítaní osob chytřejší. Díky strojovému učení pomáhá Webex zajistit dodržení kapacitních limitů místností, přičemž dokáže spočítat osoby bez ohledu na to, zda mají nasazenou roušku a kde v místnosti se nachází. Rychlá identifikace prostor s nevyhovujícím prostředím umožní podniknout kroky ke zvýšení produktivity a kvality vzájemné komunikace a spolupráce přítomných i vzdálených pracovníků.

Webex Room Navigator: Nová zařízení pro zasedací místnosti i jiná prostředí. Firmy potřebují nové pojetí zasedacích prostor, které zajistí bezpečnost a optimální využití. Nový Webex Room Navigator je uváděn ve dvou verzích. Jedná se o účelová zařízení obsahující všechny výše uvedené senzory. Umisťují se buď do zasedacích místností, nebo mimo ně a uživatelům poskytují inteligentní bezpečné rezervování a IT a správcům budov zase detailní data. Model určený vně zasedacích místností usnadňuje vyhledání a rezervaci místa pro schůzku. Jednoznačně indikuje, že je místnost volná, a jakmile vstoupíte, změní stav na „obsazeno“. Aktivuje se dotykem nebo hlasem, pokud se chcete vyhnout fyzickému kontaktu s potenciálně kontaminovaným povrchem. Model určený do místnosti upozorňuje na bezpečný odstup, plánovanou sanitaci a další důležité informace a umožňuje rezervovat místnost i zevnitř. Obě verze mají režim digitálního informačního panelu, takže je lze využívat k zobrazování důležitých sdělení. Navíc jsou vybavené technologií detekující přítomnost osob, a pokud nikdo na plánovanou schůzku nedorazí, uvolní místnost k využití jiným zájemcům.

Řídicí centrum Webex: Hloubková analýza pracovního prostředí s okamžitě využitelnými výstupy. Podle našich zkušeností méně než polovina podniků dokáže měřit využití místností, což znamená, že většina nemá dostatečný přehled, nutný k nastavení správného harmonogramu sanitace. Řídicí centrum Webex poskytuje právě takový přehled. K dispozici jsou historické údaje jak o využití místností, tak naměřené hodnoty z prostředí, včetně rezervovaných, ale nevyužitých místností, průměrné obsazenosti všech prostor nebo úrovně hlukového pozadí. Na základě těchto údajů mohou odpovědní manažeři optimalizovat využití prostor firmy.