700.000 webů prozkoumáno na CZ internetu

SEMTIX.cz realizoval během letních prázdnin výzkum více než 1 milionu domén v českém jazykovém prostředí. Cílem studie bylo zjistit stav webů z pohledu bezpečnosti, použitých technologií, úrovně hostingových služeb, marketingu a dalších klíčových faktorů.

Po vyloučení přesměrovaných domén a nerelevantních stránek zůstalo ve výzkumu cca 700 tisíc českých webů. Mezi slabiny patří například absence analytických nástrojů, které používá jen 8% českých webových stránek. Překvapující je i fakt, že pouhých 13% webů má v pořádku náležitosti stanovené právním řádem. Hlavním rizikem však nadále zůstává zanedbaná bezpečnost. Zvláštní pozornost byla věnována systému WordPress, který má 18% podíl na českých internetových stránkách a 19% podíl na eshopech.

Velká část majitelů webů si stále plně neuvědomuje možnosti a potenciál internetu. Stejně jako vážná rizika a odpovědnost, kterou internet přináší. Zveřejněná data a srovnávací tabulky mají upozornit na nejdůležitější problémy. Podrobnější údaje najdete na stránce https://semtix.cz/cesky-wordpress/.