Integrace národních elektronických identit (eID) do systému FRED

Správce české národní domény dokončil v prosinci minulého roku integraci podpory národních elektronických identit (eID) do registračního systému FRED. Díky tomu je nyní možné připojit národní eID k jakémukoliv kontaktu v registru české národní domény. Držitelé domén pocházející ze zemí Evropské unie, kde je již eID zprovozněno a bylo oznámeno podle pravidel nařízení eIDAS, tak teď mají možnost propojit informace o registraci s tímto národním eID a zároveň jej použít k přihlášení do služeb českého registru, přesněji Doménového prohlížeče, a využívat jeho funkce. Tímto krokem uzavřelo sdružení CZ.NIC poslední fázi projektu RegeID.

Koncept uznávání externí identity, kterou lze propojit s kontaktem v registru, vzešel z iniciativy sdružení CZ.NIC a byl řešen v uplynulých dvou letech v rámci projektu RegeID. Ten podpořila Evropská komise a vedle České republiky se do něj zapojilo také Dánsko, Estonsko a Nizozemsko. Cílem RegeID bylo podpořit integraci eID nástrojů zpřístupněním infrastruktury eIDAS v rámci služeb poskytovaných správci čtyř národních domén nejvyšší úrovně.

„V Evropě sílí tlak na to, aby doménové registry více bojovaly proti internetové kriminalitě, zejména ověřováním totožnosti držitelů domén. Mluví o tom i článek 23 navrhované revize evropské bezpečnostní směrnice NIS2. A jednou z možností, jak identifikovat uživatele, je právě využití elektronické identity. Naše sdružení patří díky službě mojeID k pionýrům ve využívání elektronické identity v této oblasti, a proto tento mezinárodní projekt vnímáme jako přirozené pokračování naší strategie. Kromě možnosti potvrzení totožnosti držitelů domén umožňuje tato integrace zahraničním držitelům obdobný komfort a spektrum služeb, jaké mají uživatelé služby mojeID.“ okomentoval cíle projektu Jaromír Talíř, technický partner sdružení CZ.NIC

Sdružení CZ.NIC se zavázalo, že se do projektu zapojí inovací webové aplikace Doménový prohlížeč, která slouží držitelům .CZ domén jako rozhraní pro on-line správu jejich registrací. Aplikace poskytuje svým uživatelům možnost získat autorizační kód pro převod domény, nastavit parametry skrývání údajů v WHOIS, zabezpečit domény pomocí zamknutí proti některým změnám, slučovat stejné kontakty nebo sledovat DNS provoz na doménách. Do Doménového prohlížeče bylo doposud možné se přihlásit pouze prostřednictvím autentizační služby mojeID.

Nově byla upravena funkcionalita Doménového prohlížeče tak, aby umožnila také použití národního eID jiných evropských zemí. V případě prvního přihlášení do aplikace tímto způsobem musí uživatelé ztotožnit svou identitu s existujícím kontaktem v doménovém registru. Teprve potom může uživatel začít využívat služeb, které aplikace nabízí.

Podrobnosti o webové aplikaci Doménový prohlížeč jsou k dispozici na webových stránkách, o projektu RegeID lze získat více informací na webu.