CZ domain report za rok 2020

Sdružení CZ.NIC zveřejnilo Domain report za rok 2020, který mimo jiné ukázal, že pandemie COVID-19 měla vliv také na vývoj české národní domény. Oproti očekávané stagnaci vzrostl meziročně počet domén s koncovkou .CZ o více než tři procenta a vzhledem k opatřením se zvýšil také počet e-shopů. Soubor statistik však přináší celkový přehled o stavu české národní domény – o DNS provozu, technologii DNSSEC, používaném softwaru pro hlavní internetové služby nebo zajímavosti o doménových jménech a geografii. Podrobnosti k jednotlivým bodům jsou k dispozici na webových stránkách.

Na konci roku obsahoval registr správce české národní domény celkem 1 371 566 .CZ domén, což je o 3,2 procenta více než v roce 2019. Příčina největšího přírůstku za poslední tři roky velmi pravděpodobně souvisí s výskytem onemocnění COVID-19 a vydanými opatřeními. Z celkových 204 265 registrací proběhlo nejvíce v obdobích od března do června a od října do prosince, což odpovídá dvěma vlnám pandemie. Přinejmenším pak 2 500 registrovaných domén bylo pravděpodobně přímo spojeno s tímto onemocněním, protože jejich jména obsahují alespoň jeden z dvanácti vybraných slovních výrazů jako jsou například corona/korona, covid, virus či respirator.

Na rozdíl od loňského roku lze zaznamenat, vlivem restrikcí, vyšší počet e-shopů, který stoupl téměř o polovinu. Došlo také k masivnímu nárůstu zaparkovaných domén (35,87 %), u nich se dá předpokládat, že část tvoří takzvané spekulativní domény, tedy jsou zřízené za účelem pozdějšího prodeje.

V loňském roce také došlo k nárůstu počtu domén zabezpečených technologií DNSSEC, je jich nyní vice než 60 % z celkového počtu. Menším tempem roste počet domén s podporou IPv6, přes tento internetový protokol je dostupných pouze 32,5 % domén. V případě DNS provozu došlo ke snížení střední doby odezvy (RTT) resolverů téměř ve všech geografických oblastech a dostupnost serverů .CZ se v minulém roce zásadně zlepšila v oblastech východní a jihovýchodní Asie, především díky spuštění dvou nových serverů v Singapuru.

Největší skupina držitelů domén (téměř 93 %) je z České republiky, přičemž nejvíce domén je v držení v Praze (409 145), naopak nejméně zůstává v Karlovarském kraji (15 404). Z pohledu registrovaných domén v jednotlivých krajích se pak meziroční statistiky neliší. Mimo území naší republiky tvoří největší skupinu držitelé ze Slovenska, Německa a Spojených států amerických. Zajímavým případem jsou Bahamy, kde počet držených .CZ domén vzrostl od loňska ze 70 na 2 999.

Kompletní přehled statistik je k dispozici na webu sdružení.