CETIN rozšíří optickou síť i do málo obydlených lokalit

Společnost CETIN se zapojila do výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu vysokorychlostního internetu a zavázala se rozšířit svoji optickou síť do 143 obcí v republice. Jde o takzvaná bílá místa na mapě České republiky – převážně řídce obydlené lokality, kde stabilní a dostatečně rychlé připojení k internetu chybí a kde žádný operátor komerční výstavbu neplánuje. Náklady na realizaci zhruba 12 tisíc přípojek FTTH a FTTC zčásti pokryje dotace z evropských strukturálních fondů ve výši cca 338 milionů, dalších přibližně 123 milionů investuje CETIN. Díky tomu získají domácnosti v těchto venkovských oblastech kvalitní připojení k internetu zcela srovnatelné s tím, co operátoři komerčně poskytují ve velkých městech.

Všechny takto zbudované přípojky splňují tzv. vyšší NGA standard (Next Generation Access), tedy rychlosti alespoň 100/30 Mb/s.

Cílem programu Ministerstva průmyslu a obchodu je v souladu s politikou státu a celé Evropské unie zlepšit kvalitu života a podpořit ekonomický rozvoj a zaměstnanost v odlehlých nebo málo osídlených venkovských lokalitách. Předmětem dotací je vybudování kvalitní infrastruktury a vytvoření velkoobchodní nabídky pro telekomunikační operátory, z jejichž služeb pak budou moci koncoví zákazníci vybírat.

Společnost CETIN staví, provozuje a zrychluje největší datovou a komunikační síť v České republice a plánuje mimo jiné v příštích sedmi letech připojit 1 000 000 domácností optickou sítí FTTH. Program ministerstva tak doplňuje její stávající aktivity a umožní firmě vybudovat moderní přístupové sítě i v místech, která nejsou pro komerční výstavbu rentabilní.