Nejlevnější CODE certifikát pro vývojáře nabízí autorita Sectigo

Vývojáři, kteří distribuují software a programy prostřednictvím internetu musí dbát na bezpečnost svých zákazníků, a proto pro zabezpečení používají Code Signing Certifikáty. Na trhu jsou nejpopulárnější Code certifikáty od společností Sectigo (dříve Comodo), Thawte nebo DigiCert.

Code Signing Certifikáty jsou certifikáty určené pro podepisování kódu. Slouží vývojářům a společnostem k podepisování jejich aplikací a kódu, aby měl uživatel při stahování aplikací z internetu jistotu, že je SW původní a nezměněný. Podepsáním aplikace na straně vývojáře, kterému certifikační autorita vystavila code certifikát, má uživatel jistotu, že aplikace je původní a nedošlo při přenosu ke změně kódu. Software je důvěryhodný, je potvrzena integrita obsahu a uživatel díky Code Signing Certifikátu vidí informace o společnosti.

Code Signing Certifikát

  • Code Signing Certifikát udržuje integritu kódu a zabraňuje zneužití názvu společnosti k šíření padělaného software či k úpravě kódu.
  • Podepsaný software chrání zákazníky před malwarem a jinými škodlivými hrozbami. Zvýšená důvěra podporuje lepší vnímání aplikace uživateli.
  • Podepsané aplikace pomáhají zvyšovat počty stahování a výnosy z prodeje. Vyšší důvěra pomáhá rozšiřovat distribuční kanály pro software.

Druhy Code certifikátů

Code Signing certifikáty nabízí vývojářům na výběr dva typy – standardní code nebo EV Code, které podléhají velmi přísnému procesu ověřování a musí být uloženy na hardwarovém tokenu. EV certifikáty mohou být vydány pouze pro společnosti, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, standardní code mohou získat i OSVČ programátoři. Nespornou výhodou EV certifikátů je zajištění okamžité reputace aplikace v bezpečnostním mechanismu Microsoft Smartscreen. To je velký přínos zejména pro začínající softwarové aplikace, které dosud nemají vysokou reputaci. Oproti tomu standardní Code certifikáty mohou využívat i samostatní vývojáři.

Nejlevnější Code certifikát

Sectigo Code signing certifikát je nejlevnější značkový code certifikát na trhu pro digitální podpis aplikací. Podepsáním aplikace vývojář zajistí její integritu a pomáhá rozvíjet reputaci software. Investice do Sectigo code certifikátu se může velmi rychle vrátit a pro distribuci jakéhokoliv SW je Sectigo Code Signing certificate minimum, které by každý vývojář měl mít k dispozici. Nejlevnější Code Signing certifikát od autority Sectigo mohou získat i samostatní programátoři (OSVČ).

O společnosti Web security s.r.o.

Společnost Web security s.r.o. se zaměřuje na internetovou bezpečnost. Je známá projektem SSLmentor, který nabízí SSL certifikáty pro zabezpečení internetové komunikace od světových certifikačních autorit. Cílem projektu je zajistit zákazníkům získání SSL certifikátu, poskytovat kvalitní a automatizované služby a to vše za velmi výhodné ceny, které může zákazníkům nabídnout díky přímému partnerství s certifikačními autoritami.Kompletní přehled SSL certifikátů značek jako Sectigo, DigiCert, Certum, Symantec, Thawte, RapidSSL nebo Geotrust naleznete na stránkách SSLmentor.cz.