Pozvánka na vědeckou konferenci MEDIACE 2019

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci všechny srdečně zve na V. ročník mezinárodní vědecké konference „MEDIACE 2019“, kterou pořádá ve dnech 12. – 13. 9. 2019 ve svých prostorách.

Cílem konference je interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí. Diskutována budou témata z teorie, výzkumu i praxe mediace.

Program bude již tradičně probíhat ve třech částech. V úvodním plenárním zasedání vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci, druhá část proběhne prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí a ve třetí se uskuteční interaktivní workshopy. Součástí konference bude společenský večer s cimbálovkou v příjemných prostorách Pevnosti poznání Univerzity Palackého.

Věříme, že konference bude stejně úspěšná jako ty předcházející a podzimní setkání v Olomouci přinese příjemné okamžiky a plodnou odbornou debatu. Generálními partnery jsou Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Ministerstvo spravedlnosti ČR.