FIT ČVUT nabízí ke studiu IT specializace budoucnosti

Nové specializace pro studenty bakalářského programu poskytuje Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). K nedávno modernizovanému magisterskému programu s 9 specializacemi tak fakulta nyní nabízí i 10 bakalářských specializací v českém i anglickém jazyce. Studium na FIT tak reflektuje aktuální trendy, IT požadavky a témata moderní informatiky. Výuka takových specializací, jako je umělá inteligence, manažerská informatika nebo počítačová bezpečnost, je pokračováním úsilí fakulty o trvalou modernizaci, která studentům umožní vzdělání na špičkové úrovni.

Důvodem k aktualizaci a modernizaci studijních specializací byla jednak novela Zákona o vysokých školách, jednak potřeba nabídnout studentům vzdělání, které je vybaví znalostmi napříč celým IT spektrem. Nové specializace fakulta vytvořila v souladu s nejmodernějšími trendy ve světě informačních technologií.

„Informační technologie jsou odvětvím, které zažívá pokrok téměř denně. Naše fakulta proto drží krok s tímto trendem a nabízí studentům porozumění takovým oblastem, jako je internet věcí, virtualizace, velká data, počítačová bezpečnost či umělá inteligence,“ říká Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost na FIT ČVUT, a dodává: „V současné době informatika udává životní a ekonomický rytmus civilizované společnosti, a je proto nutností vychovávat odborníky na zásadní a strategická IT témata.“

Základem pro první rok bakalářského studia jsou společné předměty, které studenta vybaví potřebnými IT znalostmi. Zvládnutím prvního ročníku tak studenti získají do svého odborného profilu vyvážený mix jak teoretických, tak technologických základů informatiky. Studenti budou připraveni v dalších ročnících absolvovat předměty jednotlivých odborných specializací, které mají jasně definovaný profil a jsou zaměřené na aktuální témata, se kterými má fakulta zkušenost, vybudovanou výzkumnou základnu, technologickou infrastrukturu a laboratoře.

Fakulta nedávno akreditovala také magisterský program Informatika. Tímto krokem dokončila modernizaci a transformaci tohoto studijního programu. Cílem této restrukturalizace bylo seznámit studenty na pokročilé inženýrské úrovni s hlavními oblastmi moderní informatiky. Absolventi získají ve společném základu předmětů odborné znalosti z vybraných partií matematiky, teorie složitosti či algoritmizace.

FIT ČVUT nabízí kromě získání titulů Bc. nebo Ing. také doktorské studium nebo program Celoživotního vzdělávání, do kterého se může přihlásit každý bez ohledu na věk, znalosti, svoji profesi nebo předchozí vzdělání.