CZ.NIC přispěje na projekty dobročinných organizací

Na jaře letošního roku spustilo sdružení CZ.NIC kampaň, jejímž cílem bylo nejen zvýšit kvalitu dat v registru, ale také podpořit aktivity neziskových organizací ADRA, Člověk v tísni a Linka bezpečí.

V rámci této kampaně nabídlo sdružení CZ.NIC držitelům domén s českou národní koncovkou možnost si jako odměnu za ověření údajů v registru zvolit příspěvek v hodnotě sta korun, který za ně správce české národní domény zašle na účet jedné ze tří dobročinných organizací dle jejich výběru. Kampaň nyní skončila a sdružení CZ.NIC tak přispěje díky držitelům domén na projekty třech dobročinných organizací částkou přesahující čtvrt milion korun.

„Rádi bychom touto cestou poděkovali všem držitelům domén, kteří si zvolili jako odměnu za ověření údajů dobročinný příspěvek. Celková částka, která bude nyní rozdělena mezi vybrané organizace, činí 279 900 korun českých. Velice si vážíme toho, že se držitelé domén rozhodli pomoct tam, kde se finančních prostředků často nedostává. Zároveň bych jim chtěl ale poděkovat i za to, že zkontrolovali a případně aktualizovali údaje v registru, čímž do budoucna předešli potenciálním problémům spojeným s jejich doménami,“ sdělil Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Pro humanitární organizaci Člověk v tísni se podařilo vybrat ke konci září 128 000 korun, pro bezplatnou krizovou pomoc Linku bezpečí pak 110 200 korun a pro nadaci ADRA částku 44 600 korun českých.

Pro sdružení CZ.NIC a držitele domén je důležité, aby byla data uvedená v registru domén správná a aktuální. Zejména pak proto, aby mohli držitelé včas dostávat aktuální informace, které se jejich domén týkají. Nejčastěji se jedná o expiraci domény a tedy nutnost jejího prodloužení.

Ověřit si své kontakty mohou držitelé domén nadále klasicky na webu sdružení CZ.NIC nebo mohou k těmto účelům nově využít další možnost. Pokud si uživatelé služby mojeID propojí svůj účet s Národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA), bude aktualizace jejich údajů při změně probíhat automaticky.