Akademie věd ČR hledá mladé talenty pro vědu

Talentovaní středoškoláci mohou nyní v Akademii věd ČR absolvovat stáže na specializovaných výzkumných pracovištích. Mají jedinečnou příležitost poznat, jak vypadá reálný výzkum, jak vědci pracují a sami se do něj zapojit.

Na webovém portálu Otevřené vědy si středoškoláci mohou vybírat z pestré nabídky témat – od biologie, chemie, fyziky, geografie, robotiky až po sociologii nebo historii a mnoho dalších oborů. 10

Stáže na pracovištích Akademie věd ČR absolvují středoškoláci pod vedením vědců buď jako jednotlivci, nebo ve skupině až tří studentů. Vědci si prostřednictvím webové aplikace vybírají nejvhodnějšího kandidáta, který pod jejich vedením absolvuje roční stáž.

Stáže startují v lednu 2020 a trvají po celý rok včetně prázdnin. Studenti tak mají příležitost poznat laboratoře, knihovny a odborné materiály, k nimž by se jinak nedostali.
„Přála bych si, aby se studenti přesvědčili o smyslu a přínosu bádání, aby odcházeli s nadšením pro vědu, a hlavně s chutí pokládat neobvyklé otázky a hledat nové odpovědi,“ vysvětluje lektorka Otevřené vědy Kateřina Dolejší z Ústavu dějin umění AV ČR a doplňuje: „Pokud se student po absolvování stáže dokonce rozhodne pro studium daného oboru, je to pro mě odměna i velká motivace pro další práci.“

Roční stáže pro středoškoláky vrcholí na podzim, kdy výsledky svého působení na stážích představí na studentské vědecké konferenci. I prezentace odvedené práce je totiž vítanou zkušeností a motivací. Studenti, jejichž projekty porota vyhodnotí jako nejlepší, získají ceny a svou práci mohou uplatnit také v dalších soutěžích nejen u nás, ale i v zahraničí.