Agentura S&P Global Ratings potvrdila vysoký rating České republiky

S&P Global Ratings, jedna z nejvýznamnějších mezinárodních ratingových agentur, ve svém nejnovějším hodnocení potvrdila ve svém nejnovějším hodnocení ze dne 19. 7. 2019 vynikající rating České republiky na stupni AA pro dlouhodobé závazky v domácí měně a na stupni AA- pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách. Udělené ocenění tak potvrzuje vysokou úvěrovou spolehlivost České republiky, která se tak bude moci i nadále výhodně financovat na domácím i zahraničních trzích.

Agentura pozitivně zhodnotila zejména nízké zadlužení veřejného sektoru a zdravý ekonomický růst. Česká republika v současnosti patří mezi státy s nejnižším podílem vládního dluhu na HDP v rámci celé Evropské unie. Stabilní tempo ekonomického růstu bude dle prognózy S&P nadále pomáhat snižovat podíl vládního dluhu na HDP v následujících třech letech a to až pod hranici 30 procent.

Agentura dále předpokládá, že hospodářský růst České republiky do roku 2022 by měl být nadále silný, tažený zejména domácí poptávkou, s průměrným tempem okolo 2,5 procenta.