13. ročník odborné konference DIGIMEDIA 2018

Druhá televizní digitalizace, přechod na pozemní digitální rozhlasové vysílání a aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz spojená se vznikem čtvrtého plnohodnotného mobilního operátora budou hlavními tématy 13. ročníku odborné konference DIGIMEDIA 2018, která se uskuteční ve středu 6. června 2018 v Kongresovém sálu České televize v Praze na Kavčích Horách. Akce, již tradičně pořádá Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace, se letos zaměří na tří hlavní oblasti: přechod na DVB-T2, rozhlasovou digitalizaci a nově také na mobilní operátory.

Letošní rok bude přelomový z hlediska zavádění nového standardu terestrické digitální televize. Vláda má do konce června schválit Technický plán přechodu na DVB-T2, který určí termíny vypínání dnešních sítí DVB-T a donutí 60 procent domácností k výměně televizního přijímače nebo přechodu k jiné vysílací platformě. Celý proces je vyvolaný požadavkem mezinárodní telekomunikační unie ITU a Evropské unie na uvolnění kmitočtů v pásmu 700 MHz, které budou vyčleněny pro mobilní datové sítě nové generace 5G. O těch se spekuluje jako o možném nástupci dnešních vysílacích sítí pro televizi i rozhlas.

Souběžně se také připravuje digitalizace rozhlasového vysílání, jež by měla být podle dřívějších dohod mezi státem a provozovateli vysílání dokončena do roku 2025. Digitálně však zatím ve větší míře vysílá pouze Český rozhlas, a to pouze na omezeném území. Další rozvoj veřejnoprávní sítě ČRo DAB+ ohrožuje návrh novely zákona o daních od ministerstva financí, který ruší vratky DPH za vybrané koncesionářské poplatky u Českého rozhlasu a České televize. Novela přímo ohrožuje i Českou televizi, která chtěla z vratek DPH financovat svůj přechod na DVB-T2 a nevylučuje, že bude muset radikálně šetřit na programu a provozních nákladech.

Kmitočty uvolněné druhou televizní digitalizací se již v příštím roce stanou předmětem ostře sledované aukce Českého telekomunikačního úřadu, z níž by mohl vzejít dlouho očekávaný čtvrtý plnohodnotný mobilní operátor. Má ale takový operátor šanci získat dostatečný podíl na trhu, aby přežil? A jaká bude vůbec budoucnost mobilních operátorů poté, co vedle neomezeného volání a sms zavedou i neomezené datové tarify?

Mobilní operátoři sehrají důležitou roli i v budoucnosti televizního vysílání, které má v terestrice garantované kmitočty pouze do roku 2030. Proto jim konference DIGIMEDIA 2018 poprvé věnuje celý samostatný blok. Kam se chtějí posunout a co všechno bude předmětem jejich podnikání? Již dnes se všichni velcí mobilní operátoři pohybují v oblasti poskytování televizních služeb, stanou se tedy přímými konkurenty provozovatelů tradičních televizních sítí?

Klíčová témata konference DIGIMEDIA 2018:

  • Bude terestrická televize i po přechodu na DVB-T2 pro diváky pořád zadarmo?
  • Klíč k novým příjmům komerčních televizí: kódování?
  • Přinese opravdu DVB-T2 něco navíc? Stane se HDTV běžným standardem?
  • Jak druhá televizní digitalizace ovlivní neterestrické televizní platformy?
  • Chytré televizory a kybernetické hrozby: existuje účinná ochrana?
  • Budoucnost mobilních operátorů: hlas, data nebo kontent?
  • Aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz: (jaký) bude čtvrtý mobilní operátor?
  • Přijdou neomezená mobilní data za paušál, a kde najdou operátoři nové zdroje příjmů?
  • Nepřeválcuje rozhlasovou digitalizaci vysílání rádií přes internet?